Извјава за заштита на личните податоци

Sadržaj ove izjave

 1. Општи упатства и задолжителни информации

 2. Обработка на податоци за време на посетата на оваа веб-страница

 3. Упатства за заштита на податоци за кандидати

 4. Упатства за заштита на податоци за бизнис партнерите

 1. Општи насоки и задолжителни информации

  Ова изјава за заштита на податоци објаснува кои податоци се собираат и за какви цели се користат. Исто така, објаснува како и за какви цели ова собирање се одвива.

  Во овој дел ќе најдете општи информации што се однесуваат на сите обработки опфатени во оваа изјава. Следните делови содржат специфични информации за поединечни обработки и групи на кои се однесува.

  Сакаме да истакнеме дека преносот на податоци преку интернет (на пример, преку електронска пошта) може да има безбедносни ризици. Заштитата на податоците од трети лица без безбедносни ризици не е можно.

  Одговорно лице

  Одговорно лице за обработа на податоци:

  office people Personalmanagement GmbH
  Koenigsstr. 60
  48143 Minster
  Nemačka

  telefon: +49 (0) 251 / 135342-0
  imejl adresa: muenster@office-people.de

  Одговорно лице за заштита на податоци

  Stručna kancelarija Mülot GmbH
  kancelarija u Langenbergu: Westfalenweg 2
  33449 Langenberg

  telefon: +49 (0) 2571 / 5402-0
  Telefax: +49 (0) 2571 / 5402-199
  imejl adresa: datenschutz@svb-muelot.de

  Sedište: Gruener Weg 80, D-48268 Greven
  Rukovodilac: Claus Wissing | HRB 11824 AG Štajnfurt

  Вашето право на заштита на податоците

  Секоја личност има право на информации согласно Член 15 од GDPR, право на поправка согласно Член 16 од GDPR, право на бришење согласно Член 17 од GDPR, право на ограничување на обработката согласно Член 18 од GDPR, право на противречување согласно Член 21 од GDPR и право на пренос на податоци согласно Член 20 од GDPR. Кај правата за информации и правата за бришење постојат ограничувања според §§ 34 и 35 од GDPR. Покрај тоа, постои и право на жалба кај надзорниот орган за прашања на заштита на податоци (Член 77 од GDPR во врска со § 19 од GDPR).

  Вашата согласност за обработка на лични податоци може да ја повлечете во било кое време кај одговорното лице. Ова важи и за повлекување на изјавите за согласност дадени пред стапувањето на сила на Општата уредба на ЕУ за заштита на податоци, односно пред 25 мај 2018 година. Имајте предвид дека повлекувањето се однесува само на иднината. Следователно, повлекувањето не влијае на обработката што се случи пред повлекувањето. Исто така, имајте предвид дека, иако се повлекувате од вашата согласност, можеме да продолжиме да обработуваме вашите лични податоци целосно или делумно на основа на законска дозвола.

  Време на чување на податоци

  Ние обработуваме и чуваме вашите лични податоци сè додека тоа е потребно за исполнување на нашите договорни и законски обврски, или сè додека постои законит интерес за чување на податоците, кој превазилегува вашиот интерес за прекин на чувањето на податоците.

  Ако податоците повеќе не се потребни за исполнување на целта на обработка или за договорни или законски обврски, тие редовно се бришат, освен ако нивната ограничена дополнителна обработка не е неопходна поради правни причини или ако имаме законит интерес за подолжување на обработката.

  Ако процесот на апликација на кандидатот не успее, обично ќе ги избришеме вашите податоци по шест месеци, освен ако не сте ни дале согласност да ги чуваме во нашата база на податоци за кандидати. Доколку ни дадете согласност да бидете вклучени во нашата база на податоци за кандидати, ние ќе ги чуваме податоците додека не ја повлечете својата согласност или, ако е применливо, до нејзиниот истек.

  Личните податоци кои мораме да чуваме за да ги исполниме обврските за архивирање ќе бидат зачувани додека не истече соодветната обврска за архивирање. Ако личните податоци се зачувани само за исполнување на обврските за архивирање, податоците обично се заклучуваат така што до нив може да се пристапи само ако е потребно за обврската за архивирање.

  Обврска во однос на достапност на податоци

  Обебзедувањето на податоците е начелно доброволно.

  Сепак, треба да обработиме одредени податоци за да можеме, на пример, да одговориме на барање или да можеме да ве земеме во предвид во постапката на аплицирање. Ако не ни обезбедите соодветни податоци, можеби нема да можеме да го обработиме вашето барање.

  Автоматизирано носење на одлуки

  Не постои автоматско донесување на одлуки, вклучувајќи го и профилирањето.

 2. Обработка на податоци при посета на веб-страницата

  SSL odn. TLS enkripcija

  За безбедносни причини и за заштита на преносот на доверителна содржина, како што се налозите или барањата што ни ги испраќате како оператор на веб-страницата, оваа веб-страница користи SSL или TLS енкрипција. Енкрипцијата може да се препознае по тоа што адресниот ред на прелистувачот се менува од „http://“ во „https://“ и по симболот на катанец во линијата на прелистувачот.

  Ако е активирана SSL или TLS енкрипција, податоците кои ни ги праќате не можат да бидат читани од страна на трети лица.

  Колачиња

  Интернет-страниците делумно користат таканаречени колачиња. Тие имаат функција да ја направат нашата понуда подобра за корисниците, поефикасна и безбедна. Колачињата се мали текстуални датотеки кои се зачувуваат на вашиот компјутер и ги чува вашиот прелистувач.

  Голем дел од колачињата кои ги користиме се нарекуваат „колачиња“. По завршување на вашето посетување, тие автоматски се бришат. Други колачиња остануваат зачувани на вашиот уред сè додека не ги избришете. Овие колачиња ни овозможуваат да го препознаеме вашиот прелистувач при следната посета.

  Можете да го подесите вашиот прелистувач така што ќе бидете информирани за поставувањето на колачиња и да им дозволите само во поединечни случаи, исклучите прифаќањето на колачиња за одредени случаи или општено активирате автоматско бришење на колачиња при затварање на прелистувачот. Доколку колачињата се оневозможени, функционалноста на оваа веб-страница може да биде ограничена.

  ЛОГ во датотеката на серверот

  Операторот на веб-страницата автоматски собира и зачувува информации во таканаречените серверски дневни датотеки, кои вашиот прелистувач автоматски ги предава. Тие се:

  • тип и верзија на прелистувачот

  • оперативен систем и неговата верзија која ја користите

  • страница од која сте пренасочени

  • име на компјутерот кој пристапува на страницата

  • време на пристап до страницата

  • IP адреса

  Нема поврзување на овие податоци со други извори на податоци.

  Формулар за контакт

  Кога ќе ни испратите барања преку образец за контакт, ќе ги зачуваме вашите податоци од образецот за барање, вклучувајќи ги контакт информациите што сте ги навеле, за цел на обработка на барањето и во случај на дополнителни прашања. Овие податоци нема да се пренесуваат на други лица без вашата согласност.

  Фонт

  За еднаков приказ на фонтовите, оваа страница користи таканаречени веб-фонтови кои се обезбедени од страна на Google. Кога ќе ја отворите страницата, вашиот прелистувач ги вчитува потребните веб-фонтови во кеш меморијата за правилно прикажување на текстот и фонтовите.

  За оваа цел, прелистувачот кој го користите треба да се поврзе со серверите на Google. На овој начин, Google дознава дека нашата веб-страница е отворена преку вашата IP адреса. Google веб-фонтовите се користат во интерес на униформно и привлечно претставување на нашата онлајн понуда. Ова претставува легитимен интерес согласно член 6, точка 1, подточка f од GDPR.

  Ако вашиот прелистувач не ги поддржува овие фонтови, ќе се користи стандардниот фонт од вашиот компјутер.

  Дополнителни информации за Google веб-фонтовите може да најдете на адресата https://developers.google.com/​fonts/faq i u Guglovoj izjavi o zaštiti podataka: https://www.google.com/​policies/privacy/.

  Google map

  Оваа веб-страница користи услуги на Google Maps преку API интерфејс. Google Maps услугите се обезбедени од страна на Google. За да можете да ги користите функциите на Google Maps, потребно е да се зачува вашата IP адреса. Овие податоци најчесто се пренесуваат на Google серверите во САД и се зачувуваат таму. Операторот на оваа веб-страница нема контрола врз овој пренос на податоци. За повеќе информации за начинот на постапување со корисничките податоци, погледнете ја Google политиката за приватност: https://www.google.de/intl/​de/policies/privacy/.

  Линкови до други веб-страници

  Нашиот веб-сајт исто така содржи линкови кон други веб-сајтови (вклучувајќи го и нашиот онлајн профил на Facebook и XING). Овие врски не се "социјални додатоци" (тоа е, копачиња кои операторот на интернет страницата може да ги користи за собирање информации за корисниците на нашиот веб-сајт кога пристапуваат на нашиот веб-сајт). Сепак, имајте предвид дека при пристап до таа друга страница, операторот на оваа страница може да собира информации (можеби вклучувајќи лични податоци) за вашата посета. Дополнителни информации се достапни во изјавата за заштита на податоци на операторот на соодветниот веб-сајт.

  Предавање на податоци на трети лица

  Вашите лични податоци, како правило, се обработуваат во нашата компанија. Обично, пристап имаат само одредени функции кои го бараат пристапот за извршување на своите задачи.

  Ако е законски дозволено, вашите лични податоци исто така може да бидат пренесени на трети лица надвор од нашата компанија. Посебно, можеме да ги предадеме податоците на услужни лица кои ги ангажиравме и нивните подизведувачи, ако тоа е потребно за обезбедување на услугите (особено на уговорни обработувачи, шпедитерски компании, кредитни институции), како и на јавни и нејавни органи ако сме обвинети да ги предадеме вашите лични податоци поради законски обврски.

  Предавањето на податоци на трети земји

  Во рамките на нашите услуги за веб-анализа, додатоци и алатки, како и во врска со користењето на нашиот веб-сајт и контактирање со нас, информации може да се пренесуваат на приматели во "трети земји", особено во САД (на пример, Google). "Трети земји" се земји надвор од Европската унија или Европскиот економски простор. Пред преносот на податоци, ќе се осигураме дека примателот има адекватен ниво на заштита на податоци.

  Ако не постои "одлука за адекватност" од страна на Европската комисија, можеме да пренесеме податоци меѓу ЕУ и САД, особено врз основа на "стандардни е договорни клаузули" договорени со примателот или врз основа на усогласеност со принципите на таканаречената "Privacy Shield".

  IИнформации за употребата на гаранции и соодветни договори може да добиете од одговорното лице или офицер за заштита на податоци. Информации за учесниците во Privacy Shield помеѓу ЕУ и САД може да најдете на следнава адреса: www.privacyshield.gov/list; za informacije o standardnim ugovornim klauzulama EU posetite: http://eur-lex.europa.eu/​LexUriServ/LexUriServ.do​?uri=OJ:L:2010:039:​0005:0018:DE:PDF a informacije o odlukama o adekvatnosti možete pronaći ovde: https://ec.europa.eu/info/​law/law-topic/data​-protection/data-transfers​-outside-eu/adequacy​-protection-personal​-data-non-eu-countries_en​#dataprotectionincountrie​soutsidetheeu.

  Соопштение за целите на обработка на податоци и правните основи

  Личните податоци кои можат да бидат содржани во датотеките со логови се обработуваат за да ви овозможиме користење на нашиот веб-сајт; обработката се извршува во согласност со Член 15, став 1 од Германскиот закон за телекомуникации (TMG) и Член 6, став 1, подточка f од Opшta uredba za заштита на податоци (GDPR), за да го заштитиме нашиот легитимен интерес во функционирањето на нашиот веб-сајт.

  Податоците собрани преку колачиња (вклучувајќи ги услугите за веб-анализа, додатоците и алатките) и псевдонимизираните кориснички профили се користат за цели на огласување и истражување на пазарот, како и за прилагодување на нашиот веб-сајт на корисникот, врз основа на § 15 ст. 3 од Германскиот закон за телекомуникации (TMG) и Член 6, став 1, подточка f од Opшta uredba za заштита на податоци (GDPR), обработен за заштита на нашиот легитимен интерес во анализата на употребата и дизајнирањето прилагодено за корисникот на нашиот веб-сајт.

  Обработката на податоци во контекстот на одговор на барања се заснова на Член 6, став 1, подточка f од Opшta uredba за заштита на податоци (GDPR), за заштита на нашиот легитимен интерес за установување и одржување на бизнис контакти. Доколку вашето барање се однесува на заклучување на договор или преддоговорни мерки, вашите лични податоци се обработуваат на основа на Член 6, став 1, подточка b од GDPR, во контекст на работните односи на основа на § 26 од законот за заштита на податоци (BDSG).

  Исто така, можеме да обработиме лични податоци кои се обработуваат во врска со вашето користење на нашиот веб-сајт за да ги исполниме законските обврски кои мора да ги почитуваме; ова се заснова на Член 6, став 1, подточка c од Opшta uredba за заштита на податоци (GDPR).

  По потреба, обработуваме лични податоци, освен за горенаведените цели, за заштита на нашите легитимни интереси или интересите на трети лица; ова се заснова на Член 6, став 1, подточка f од Opшta uredba за заштита на податоци (GDPR). Наши легитимни интереси вклучуваат подигнување на правни барања и одбрана на нашите интереси во правни спорови, спречување и истрага на криминални дела, како и управување со нашите бизнис активности и нивното подолжување, вклучувајќи управување со ризици.

 3. Заштита на податоци за кандидати

  Обработени категории на податоци

  Во рамките на постапката на пријавување, можеме да обработиме следниве лични податоци, посебно:

  • Основни податоци (име, презиме, датум на раѓање, место на раѓање, образование, професионална кариера, специфични вештини итн.)

  • Податоци за контакт, како што се адреса, е-пошта, телефонски броеви.

  • По потреба, други документи како што се резидентска и работна виза, датуми на важење на лични документи.

  • Кореспонденцијата разменета со вас

  • Податоци за врската за време на телефонски контакт (број, време на разговор, должина на разговор).

  • Фотографии кои ни ги ставите на располагање или кои се доброволно снимени во контекст на настани во кои сте учесник/посетител или во контекст на интервју за работа.

  • Лични податоци кои ни е дозволено да ги обработуваме од јавно достапни извори (на пример, бизнис регистар, информации за кредитен рејтинг на компанијата од Creditreform итн.).

  Горенаведените податоци (освен последните наведени точки) обично ги добиваме директно од вас. Ако добиеме податоци од други извори, ќе ве известиме посебно за тоа.

  Целта на обработката на податоци

  Вашите лични податоци се обработуваат на основа на § 26 од Законот за заштита на податоци (BDSG) за да го спроведеме процесот на пријавување. Целта е започнување на работен однос.

  По завршувањето на неуспешниот процес на апликација, вашите податоци се обработуваат уште шест месеци на основа на Член 6, став 1, подточка f од Opшta uredba за заштита на податоци (GDPR), специфично за одбрана од било какви тужби.

  Ако ни дадете вашата согласност да бидете вклучени во нашата база на податоци за кандидати, ќе ги обработиме вашите податоци за да избереме одговарајачки опции за вашиот вработување. Правната основа тука е § 26 ст. 2 од Законот за заштита на податоци (BDSG) во врска со вашата согласност.

  Пренос на податоци на трети лица

  Ваши лични податоци, обично, се обработуваат во нашата компанија. Обично, пристапот имаат само одредени функции кои бараат овој пристап за да извршат своите задачи.

  Ако законот дозволува, можеме да ги префрлиме вашите лични податоци на трети лица вон наше претпријатие. Посебно, можеме да ги префрлиме податоците на услужни лица кои ги вработуваме и нивните субподизводители, ако тоа е неопходно за обезбедување на услуги на трети лица (специфично, договорни обработувачи, шпедитерски компании, кредитни институции), како и на јавни и државни органи ако сме обврзани да префрлиме вашите лични податоци поради законски обврски.

  Во случај да сте се пријавиле/и за „надворешна“ позиција преку агенција за вработување или изнајмување на работници, следново важи:

  Личните податоци на апликантот се пренесуваат (потенцијалним) клиентима на компанијата Office People, доколку е потребно во контекст на засновањето на работен однос на одредено време и агенција за вработување на кадри. Потребноста зависи од активностите и профилот на квалификациите на кандидатот, доколку е можно изнајмување на работници или агенција за вработување на кадри за (потенцијален) клиент на компанијата Office People. Во овој контекст, од податоците што ги обезбедувате се создава профил кој може да вклучува следни информации: име, презиме, датум на раѓање, место на раѓање, фотографија, училишно образование, стручно образование, професионална кариера, специфични вештини и време на располагање. Овој профил се праќа на клиентот за проверка на можности за вработување.

  Пренос на податоци до трети земји

  Не се врши пренос на вашите податоци за апликација во земји вон ЕУ или вон Европскиот економски простор.

 4. Заштита на податоци за бизнис партнери

  Обработени категории на податоци

  Во рамките на нашите бизнис односи, специфично обработуваме следниве лични податоци:

  • >лични податоци, како што се име, позиција, контакт податоци за бизнис (посебно адреса, телефон, имејл адреса)

  • други бизнис информации, како на пример вашиот сектор, претходни бизнис активности, историја на бизнис соработка со нас

  • други лични информации што ни ги дадовте (на пр. вашиот роденден)

  • податоци од договорот (особено кориснички број, број на тековна сметка, даночен број/даночен број за промет)

  • Информација во врска со кредитната способност

  • Банкарски податоци

  • лични податоци што ни е дозволено да ги обработуваме од јавно достапни извори (на пр., комерцијален регистар, информации за кредитен рејтинг од Creditreform, социјални мрежи од бизнис тип, како што се XING или LinkedIn)

  По правило, горенаведените податоци (со исклучок на последните споменати точки) ги добиваме директно од вас. Може да добиеме дополнителни информации од вашиот работодавец, вашите колеги или трети страни или да ги собереме од јавно достапни извори (на пр. веб-страница на вашата компанија, социјални мрежи од бизнис тип).

  Цел на обработката на податоците и правна основа

  Ние ги обработуваме вашите лични податоци за започнување и водење на нашиот деловен однос, за исполнување на законските обврски и доколку е потребно за нашите легитимни интереси, освен ако не преовладуваат вашите интереси или основни права и обврски.

  Правната основа за обработка на податоците е, особено, чл. 6 ул. 1 потточка б и член 6 ст. 1 поен f GDPR или ваша согласност доколку сте ни ја дале.

  Пренос на податоци на трети лица

  Како по правило, вашите лични податоци се обработуваат во нашата компанија. Како по правило, пристап имаат само одредени функции кои бараат овој пристап за извршување на нивните задачи.

  Доколку е дозволено со закон, ние исто така може да ги проследиме вашите лични податоци на трети страни надвор од нашата компанија, доколку тоа е неопходно за да ги оствариме нашите деловни односи или да ги заштитиме нашите легитимни интереси. Конкретно, можеме да препраќаме податоци до услужните работници што сме ги ангажирале и нивните подизведувачи, доколку тоа е неопходно за давање услуги (особено договорни преработувачи, шпедитери, кредитни институции), како и до не-јавни и јавни тела доколку имаме се обврзани да ги пренесат вашите лични податоци поради законски обврски.

  Пренос на податоци во трети земји

  Информациите за вашата апликација не се пренесуваат во земји надвор од ЕУ или надвор од ЕЕА.

Одредби за заштита на податоци на веб страната за вработување https://jobs.office-people.de/de/jobs.

Давател на услуга на веб страници и контролор за обработка во смисла на Општата регулатива за заштита на податоците е (ОРЗП) чл.4 бр.7 е:

office people Personalmanagement GmbH

Königsstraße 60

48143 Münster

Германија

Телефон: +49 (0) 251 / 135342-0

Е-пошта: muenster@office-people.de

(во натамошниот текст: давател на услуги, контролор или ние)

Директор Махмут Акосе (CEO)

Е-пошта на директорот: muenster@office-people.de

 

(Адреса и на контролорот за податоци) 

Службеник за заштита на податоци:

Е-пошта на службеникот за заштита на податоци: muenster@office-people.de

 

(Адреса и на контролорот за податоци)

 

Веб страна: www.office-people.de

 

Преглед

Со оваа изјава, ве информираме за природата, обемот и целите на собирањето, обработката и користењето на вашите податоци во врска со посетата на веб-страницата и можното понатамошно користење на содржините и услугите.

Како одговорен давател на услуги, ја одржуваме оваа веб страна за регрутирање и други онлајн понуди во рамките на нашиот систем за управување со кандидати (скратено како сајтови за регрутирање). Ние ги чуваме и обработуваме вашите лични податоци (во натамошниот текст: обработка) земајќи ги предвид релевантните прописи за заштита на податоците, првенствено Општата регулатива за заштита на податоците (GDPR), Федералниот закон за заштита на податоците (BDSG) и Законот за заштита на податоци за телекомуникации и телемедија (TTDSG).

Ги почитуваме принципите на заштита на податоците. Ова значи дека личните податоци/податоците кои можат да се однесуваат на одредено лице се обработуваат до степен кој е неопходен за целите за кои се обработуваат податоците, како што е неопходно и соодветно за да се обезбеди функционална веб-локација и во однос на содржината и услугите што се нудат.

Кога пристапувате до нашите онлајн услуги (телемедија), ние обработуваме одредени податоци за користење во согласност со Законот за заштита на податоци во телекомуникации и телемедија (TTDSG) за да ви овозможиме да ја користите нашата понуда.

Кратко објаснување за Законот за заштита на податоци во телекомуникации и телемедија (TTDSG)

TTDSG ја регулира заштитата на вашата приватност во областа на телекомуникациите и телемедијата. Нашата веб-страница е телемедија. Затоа, во согласност со чл. 25 став 1 од TTDSG овде го применува принципот дека пристапот за читање и запишување на вашите крајни уреди (личен компјутер, лаптоп, таблет или паметен телефон итн.) при посета на нашата веб страна бара согласност. Вие ни ја давате оваа доброволна согласност во согласност со TTDSG во поставките на алатката за дозвола за колачиња. Можете да ги приспособите овие поставки за колачиња во секое време и на тој начин едноставно да ја повлечете вашата согласност.

Сепак, во согласност со чл. 25, став 2, точка 2 од TTDSG, вашата согласност не е потребна ако овие пристапи се технички неопходни за да ви ги дадат информациите што ги барате и услугите што конкретно сте ги побарале на нашата веб-локација кога ќе ја посетите.

Од информациите за поставките за колачиња, можете да видите кои колачиња се технички апсолутно неопходни и затоа се опфатени со овој исклучок и не бараат согласност.

Доколку личните податоци се обработуваат во овој контекст, правната основа за обработка е изведена од GDPR (член 6, став 1, прва реченица од GDPR). Правната основа за обработка на лични податоци, применлива во конкретниот случај, може да се најде подолу под поединечното колаче, односно поединечна обработка.

Имате право на пристап до вашите лични податоци, односно на корекција, бришење и ограничување на обработката на нивните податоци, право на приговор на обработката, право на преносливост на податоците и право на поднесување жалба до органот за надзор. Овие и други права се подетално објаснети подолу.

Можни прави основи

Обработката на вашите лични податоци се заснова или на ваша претходна согласност или на законски прописи, доколку тоа е дозволено.

Кога пристапувате до нашата веб страна, ние обработуваме одредени податоци за активностите на интернет за да ви овозможиме да ја користите нашата понуда.

Доколку внесете податоци во формуларите за контакт, нарачка или регистрација на давателот на услугата, ние ги обработуваме исклучиво за целите наведени во конкретниот случај. Ги бришеме сите обработени податоци откако ќе се исполни целта за обработка, освен ако бришењето е спротивно на законски оправданите периоди на чување. Во овој случај, податоците се бришат само откако ќе истече периодот на чување.

Павни основи

Доколку ја добиеме вашата согласност за обработка на вашите лични податоци како субјект на податоци, правната основа за обработка на лични податоци, односно посебни категории на лични податоци, е чл. 6. став 1. (а) или чл. 9. став 2. (а).

Обработката на вашите лични податоци, кои се неопходни за извршување на договорот со нас, се заснова на чл. 6. став 1. (б) од GDPR. Ова исто така важи и за обработка која е неопходна за да се преземат дејствија пред склучување на договор.

Доколку обработката на вашите лични податоци е неопходна за усогласување со законските обврски на кои подлежи нашата организација, правната основа е изведена од чл. 6. став 1. (в), или чл. 9. став 2. (б) од GDPR.

Доколку обработката е неопходна за да се заштити легитимниот интерес на нашата организација или трети лица, обработката се врши само доколку не ги надминува вашите интереси, основни права и основни слободи како испитаник. Правна основа на обработка во тој случај е чл. 6. став 1. (ѓ) од GDPR.

Дополнителни информации ќе најдете подолу.

Општа обработка на податоци

Дефиниции

Со следнава изјава, ве информираме за природата, обемот и целите на собирањето, обработката и користењето на вашите податоци кога ќе не контактирате преку телекомуникации или кога ќе разменувате податоци со нас преку сајтовите за вработување што ги управуваме.

Изјавата за заштита на податоците се однесува конкретно за корисниците на горенаведената страница за вработување.

Дефиниции

Лични податоци

Под лични податоци се подразбираат сите податоци кои се однесуваат на поединец чиј идентитет е утврден или може да се утврди („испитаникот“); поединец што може да се идентификува е лице кое може да се идентификува директно или индиректно, особено со помош на идентификатори како што се име, идентификациски број, податоци за локација, онлајн идентификатор или со помош на еден или повеќе фактори својствени за физички, физиолошки, генетски, ментален, економски, културен или социјален идентитет на тој поединец.

Матични податоци

Матични податоци се личните податоци на корисникот кои се неопходни за воспоставување, обликување на содржина или промена на договорниот однос помеѓу давателот на услугата и корисникот во врска со користењето на телемедија.

Податоци за користење

Податоци за користење се лични податоци на корисникот кои се потребни за овозможување и наплата на користењето на телемедија. Ова првенствено вклучува функции за идентификација на корисникот, податоци за почетокот и крајот, како и степенот на индивидуална употреба и податоци за телемедијата што ја користи корисникот.

Податоци за сообраќај

Податоците за сообраќај вклуќуваат податоци чие собирање, обработка или употреба е неопходно за обезбедување на телекомуникациски услуги.

Податоци за евиденција

Податоци за евиденција се податоци за користење и сообраќај што корисничкиот уред автоматски ги пренесува на серверот на давателот на услуги од технички причини при пристап до веб-локацијата на давателот на услуги. Тие се зачувани во таканаречените лог датотеки.

Обработка

Под обработка се подразбира секоја постапка или серија постапки извршени врз лични податоци или збирки лични податоци, без разлика дали со автоматизирани или неавтоматизирани средства како што се собирање, снимање, организација, структурирање, складирање, прилагодување или модификација, пронаоѓање, проверка, употреба, откривање од пренесување, со ширење или на друг начин ставање на располагање, совпаѓање или комбинирање, ограничување, бришење или уништување.

Псевдонимизација

Псевдонимизација значи обработка на лични податоци на таков начин што личните податоци повеќе не можат да се припишат на одреден субјект на податоци без употреба на дополнителни информации, под услов таквите дополнителни информации да се чуваат одвоени и да подлежат на технички и организациски мерки за да се осигура дека личните податоци не можат да се припишат на поединец чиј идентитет е утврден или може да се утврди.

Колачиња

Таканаречените колачиња се повеќе или помалку обемни збирки на податоци (информации што се складирани на вашиот компјутер за одредени цели). Колачињата секогаш имаат период на важност што може да се ограничи на крајот на сесијата на корисникот (т.н. колачиња за сесија) или може да траат подолг период (т.н. трајни колачиња). Овие постојани колачиња остануваат на вашиот компјутер и му овозможуваат на давателот на услуги или неговите партнерски компании (т.н. колачиња од трети страни) да го препознаат вашиот компјутер при вашата следна посета. Можете да го поставите вашиот прелистувач така што ќе бидете информирани за поставките за колачиња и ќе можете поединечно да одлучувате дали да ги прифатите или да ги одбиете поставките за колачиња во конкретни случаи или воопшто. Со неприфаќање колачиња, постои можност за ограничување на функционалноста на веб страната.

 

Веб страна

Веб страна, позната и како веб локација, е локација - сумирана под одредена Интернет адреса - на приватен или деловен давател на телемедијални услуги на глобалната мрежа (World Wide Web). Веб локацијата вклучува веб страни, евентуално достапни документи за преземање и други достапни аудиовизуелни медиумски услуги.

III. Соодветни гаранции

Псевдонимизација

Ако собираме податоци за активностите на Интернет, секогаш ги складираме под псевдоними (во случај на колачиња, на пр. преку единствен клуч за сесија). Овој клуч за сесија се брише по завршувањето на сесијата и анонимно ги анализираме податоците за активностите на Интернет за статистички цели и за подобрување на нашата веб страна. Ние не ги поврзуваме вашите псевдонимизирани податоци за вашите онлајн активности со податоците што сте ги внеле (како што се личните податоци).

Примена на технологии за шифрирање

Кога префрлате податоци помеѓу вашиот компјутер или мобилен уред и серверот на давателот на услуги, давателот го користи безбедносниот систем SSL (Secure Socket Layer).

Оваа технологија е наменета да ги заштити вашите податоци од читање од неовластени трети страни и нуди многу висок безбедносен стандард. Со прикажување на затворен клуч или симбол за заклучување во долната лента за статус на вашиот прелистувач, ќе препознаете дека вашите податоци се пренесуваат на шифриран начин.

Обработка

Управување со кандидати со огласи за работа

Ние објавуваме огласи за работа на нашата веб страна. Како корисник на нашата веб страна, можете да аплицирате за конкретен оглас за работа.

Ако во моментов немаме соодветна понуда за работа за вас, наместо тоа, можете да ни испратите самоиницијативна апликација со учество во Заедницата на Office people (види #2).

Собирање податоци (матични податоци)

Како дел од вашата апликација преку овој портал, ги собираме следните податоци:

- именување (задолжително поле)

- име и презиме (задолжително поле)

- Е-пошта (задолжително поле)

- телефонски број (задолжително поле)

- адреса на живеење (улица, бр. Поштенски број, место – задолжително поле)

- документација за апликација(како мотивационо писмо, CV, професионална кариера, дипломи, доказ за квалификации, фотографија)

- евентуално дополнителни детални информации за образование, квалификации и сл.

Цел и правен основ

Вашите лични податоци се обработуваат исклучиво за следните цели:

започнување и засновање работен однос

контактирање, доколку сте земени во предвид за друга позиција

Со цел да ви се обезбеди персонализирани информации за слободни работни места, во согласност со вашата претходно дадена согласност.

Доколку аплицирате за огласена позиција, во тој случај се собираат податоци заради засновање работен однос кој е уреден со договорот. Правните основи за обработка на вашите податоци за аплицирање на оглас во рамките на засновање работен однос уреден со договорот се чл. 6. став 1. (б), чл. 88, ст.1 од GDPR во врска со чл. 26. од BDSG (нов).

Дали има обврска за пренос на податоци?

Давањето на вашите лични податоци како дел од процесот на аплицирање за работа е доброволно. Меѓутоа, без обезбедување на лични податоци неопходни за пополнување на работното место и исполнување на поврзаните договорни и законски обврски, не е можно да се разгледа вашата апликација при изборот на соодветни кандидати. Правната основа е вашата согласност во согласност со чл. 26, став 2 од BDSG.

Доколку сте објавиле лични податоци на јавен профил на службените социјални мрежи, обработката на тие податоци се заснова на нашиот легитимен интерес за создавање на основана основа за донесување одлука за воспоставување работен однос со вас. Правната основа е чл. 6. став 1. (ѓ) од GDPR во врска со чл. 9. став 2. (д) од GDPR.

Можеме дополнително да ги обработуваме вашите лични податоци доколку тоа е неопходно за да се одбраниме од правните барања против нас кои произлегуваат од процесот на аплицирање. Правната основа во овој случај е чл. 6. став 1. (б) и (ѓ) од GDPR.

Период на чување и бришење

Во случај на успешна апликација, доколку е потребно, податоците од вашата апликација ќе ги пренесеме до нашиот оддел за човечки ресурси заради спроведување на работниот однос врз основа на чл. 6, став 1 од GDPR во врска со чл. 26, ст.1 од BDSG. Во овој случај, вашите податоци ќе бидат избришани и уништени најрано по престанокот на работниот однос и изминување на дополнителни три години од крајот на годината на престанок на работниот однос. Најраното можно бришење на вашите податоци зависи од законските периоди на задржување, кои обично се 6 или 10 години, но во поединечни случаи може да биде потребно подолго задржување.

Во случај на неуспешна апликација, податоците што сте ги доставиле ќе се чуваат 6 месеци по завршувањето на процесот на аплицирање со цел да се одбранат од правните барања, а потоа ќе бидат избришани.

Вашето право да ја повлечете претходно дадената согласност

Можете да ја повлечете вашата согласност за обработка на вашите лични податоци во секое време без да наведете каква било причина.

Можете да ја повлечете вашата согласност неформално преку е-пошта на hello@office-people.com. Потоа ќе ги избришеме вашите податоци поврзани со апликацијата од базата на податоци на кандидатите.

Сепак, вашето право да ја повлечете вашата согласност не се однесува на податоците што ни се потребни во контекст на извршувањето на договорот или барањето за оглас за работа во контекст на спроведувањето на активностите пред склучувањето на договорот. Сепак, може да има дополнителни права кои ви дозволуваат да побарате бришење на вашите податоци.

Пренесување на вашиот профил на кандидат на трети лица

Клиенти (корисници)

Со цел посредувањето да биде што е можно поефикасно, ги пренесуваме податоците за вашата апликација за работа на трети лица доколку е потребно. Овие компании се наши клиенти или компании ангажирани од наши клиенти кои како корисници нè овластиле како отстапувачи да им обезбедиме квалификувани професионалци според одредени спецификации. По барање, обезбедуваме по правило анонимни квалификациски профили потребни за избор. Меѓутоа, во некои случаи, се бараат и персонализирани информации за кандидатите; во овие случаи, податоците се обезбедуваат само со ваша согласност.

Даватели на услуги / извршители:

За да можеме да ви ги обезбедиме договорените/бараните услуги, ангажираме избрани даватели на услуги (даватели на услуги) и претставници кои можат да имаат пристап до вашите податоци до степен кој е потребен и да ги користат за извршување на наредбите што ги дадовме. Овие лични податоци не смеат да се користат за други цели. Тие се предмет на договорни обврски за доверливост со нас, така што вашата приватност е загарантирана. Секое понатамошно пренесување на податоци до примачи надвор од компанијата е можно само доколку тоа го бара или дозволува законот или ако сте дале согласност.

Даватели/претставници на услуги може да бидат:

даватели на ИТ услуги и консултантски компании

даватели на услуги за уништување датотеки и податоци

даватели на телекомуникациски услуги

даватели на услуги за наплата

финансиски институции

даватели на услуги за наплата

продажба и маркетинг

деловни советници

друштва за ревизија и даночна ревизија.

Автоматско одлучување

Нема автоматско одлучување, вклучително и профилирање.

Пренос на податоци во трети земји

Податоците за вашата апликација за работа не се пренесуваат во земји надвор од ЕУ/ЕГП.

Заедница на Office people (самоиницијативна апликација)

Заедница на Office people

Доколку се регистрирате во Заедницата на Office people како дел од самоиницијативна регистрација, ни дозволувате да одржуваме контакт со вас во врска со вашиот понатамошен професионален развој. Ќе добивате редовни ажурирања за кариера, покани и информации за професионални и кариерни настани, како и специјални понуди за работа.

Доколку ни ја испратите вашата самоиницијативна апликација (апликација без посебно барање) на некој друг начин (по пошта или е-пошта), ќе претпоставиме дека сте се согласиле за обработка на вашите податоци врз основа на вашата очигледна акција и ние привремено ќе ги преземеме вашите податоци со цел, вашата доброволна, информирана согласност да ја префрлиме на Заедницата на Office people.

Собирање податоци (матични податоци)

- именување (задолжително поле)

- име и презиме (задолжително поле)

- е-пошта (задолжително поле)

- телефонски број (задолжително поле), доколку се бара телефонски контакт

- документација за апликација, како мотивационо писмо, CV, дипломи, фотографија.

Испраќањето податоци се смета за експлицитна согласност за обработка на податоците.

Цел и правен основ

Вашите лични податоци се обработуваат исклучиво за следните цели:

Со цел да стапиме во контакт со вас поради вашата самоиницијативна апликација и, доколку е потребно, да побараме дополнителни информации.

Да ви се достави понуда доколку ве разгледуваат за одредена позиција.

Со цел да ви се достави персонализирани информации за слободни работни места, во согласност со вашата претходно дадена согласност.

Ние ги обработуваме вашите пренесени податоци во Заедницата на Office people само со ваша согласност. Ќе ги избришеме вашите податоци доколку се откажете од учество во заедницата или ако ја повлечете вашата согласност за обработка на податоците.

Правна основа за обработка на податоците е вашата претходна согласност како корисник во согласност со чл. 6. став 1. (а) од GDPR.

Во случај на самоиницијативна апликација со преземање во нашата база на податоци на кандидати, обработката на податоците се заснова на ваша согласност. Во тој случај, правна основа е чл. 6. став 1. (а), односно чл. 9. став 2. (а) и чл. 26, ставови 2 и 3 од BDSG.

Упатување на вашето право да ја повлечете согласноста

Имате можност во секое време да ја повлечете вашата согласност за обработка на лични податоци од Заедницата на Office people, со ефект во иднина. Можете да ја повлечете вашата согласност во прв случај со испраќање е-пошта на hello@office-people.com. Сите лични податоци зачувани од давателот на услугата за оваа намена се бришат во овој случај.

Рокови за бришење

Ако сте ни дале согласност да ги обработиме податоците од вашата апликација во рамките на Заедницата на Office people за да ви испратиме понуда за работа во иднина, вашите податоци се чуваат 2 години, а потоа се бришат. Освен ако не ја повлечете вашата согласност порано или не постигнете друг договор со нас.

Пред да истече периодот на чување, ќе ве контактираме и ќе провериме дали е важно за вас да продолжиме да ги чуваме вашите податоци кај нас. Ќе ви понудиме да дадете согласност за континуирана обработка на вашите податоци од апликацијата за работа. Доколку не добиеме нова согласност, вашите лични податоци ќе бидат избришани од Заедницата на Office people, освен ако законски или врз основа на некоја друга регулатива сме обврзани да ги чуваме вашите податоци. Во овој случај, податоците се бришат само по истекот на овие периоди на задржување.

Автоматско одлучување

Нема автоматско одлучување, вклучително и профилирање.

Пренос на податоци во трети земји

Податоците за вашата апликација за работа не се пренесуваат во земји надвор од ЕУ/ЕГП.

Агент за работа

Ако ја користите услугата Job Agent, можете да поднесете налог за пребарување до давателот на услугата во врска со вашето барање работа. Давателот на услуги ќе ја користи вашата адреса на е-пошта за да ве извести за тековните понуди за работа. Можноста за користење на услугата Job Agent ќе ви биде понудена на порталот за работа. Отпишувањето е можно во секое време.

Собирање податоци (матични податоци)

е-пошта (задолжително поле)

Правна основа за обработка на податоците е вашата согласност во согласност со чл. 6. став 1. (а) од GDPR.

Варијанти

Варијанта со неограничена согласност

Давателот на услугата ќе ги чува на неодредено време, односно обработува вашите податоци, додека не ја отповикате наредбата за барање работа.

Варијанта со ограничена согласност

Вашите податоци ќе бидат избришани по 2 години од давањето на вашата согласност, освен ако претходно не ни дадете согласност да ги обработуваме вашите податоци за порталот Job Agent.

Можете да ја повлечете вашата согласност за обработка на лични податоци во секое време. Подетални информации ќе најдете во следното поглавје Повлекување на согласност. Ако ја повлечете вашата согласност, давателот на услугата ќе го избрише вашето барање за пребарување на порталот Job Agent, вклучувајќи ги и вашите податоци.

Обработка на технички потребни податоци / податоци од дневникот

Кога ќе пристапите на нашата веб страна, вашиот интернет прелистувач автоматски пренесува одредени податоци на нашиот интернет сервер од технички причини со цел да вчита содржината на нашата веб страна.

Ги анализираме овие податоци за евиденција за контрола на пречки и злоупотреба. Се смета за нарушување кога страната за регрутирање не работи правилно. Злоупотреба на страната за вработување се случува, на пример, кога има неприфатливо вознемирување во смисла на чл. 7 од Законот за нелојална конкуренција (UWG). Мерките што ги презема давателот на услугата вклучуваат проценка на условите за грешка и следење на системот за откривање и одбрана од системски закани.

Ние ги собираме и користиме следните податоци за оваа намена, одделно од другите податоци што можеби сте ни ги дале:

Собирање податоци (податоци за активности на интернет)

- името на веб страната, т.е. URL-то на кое се пристапува

- датум и време на пристап

- пристап до статус / http статус код

- количина на податоци пренесени во одреден случај

- веб страната преку која доаѓа барањето

- софтвер за прелистувач и верзија на софтверот

- оперативен систем и верзија

- пристап до давателот на услугата

- IP адреса (анонимизирана, скратена за последните 3 цифри)

- случајно генериран број на колаче или клуч за сесија

Цели и правни основи

Ги обработуваме горенаведените податоци со цел да ви овозможиме да ја посетите нашата веб страна и да ги користите понудените функции без пречки. Во оваа смисла, обработката е технички неопходна.

Во овој случај, правната основа за технички неопходен пристап за читање или пишување на вашиот уред (паметен телефон, таблет, лаптоп, итн.) е чл. 25 став 2 од ТТДСГ.

Правната основа за обработка на лични податоци е нашиот легитимен интерес да ви обезбедиме, во согласност со чл. 6. став 1. (ѓ) од GDPR, овозможуваме технички непречен пристап до нашата веб страна.

Вистинската основа за складирање и анализа на податоци е чл. 12 од TTDSG во врска со чл. 95 од GDPR и чл. 6. став 1. (в) од GDPR, до степен до кој дејството на давателот на услугата е неопходно од причини за безбедност на информациите.

Ако податоците се зачувани во датотеки за евиденција, податоците за активностите на интернет се бришат најдоцна по 7 дена. Секое друго чување може да биде поврзано со дозволи кои произлегуваат од заштитата на податоците.

Собирањето податоци за работата на веб страната и чувањето на податоците во лог датотеките е апсолутно неопходно за работа на веб страната. Сепак, можете да го искористите вашето право на приговор со користење на автоматизирани процедури кои користат технички спецификации, како што е анонимизацијата на вашата IP адреса од давателите на VPN услуги.

За собирање податоци за активностите на Интернет со цел мерење на досегот, релевантно е следното поглавје Употреба на колачиња на давателот на услуги за анализа на веб страните.

VII. Употреба на колачиња кои не се технички неопходни (обработка на податоци за интернет активностите и сообраќајот за мерење на досегот и дополнителни анализи)

Во зависност од обработката за која претходно сте ни дале согласност, ги чуваме следните колачиња на вашиот уред:

Име

Цел

Времетраење на колачето

Tmss

Псевдонимизиран идентификатор на сесија за да се разликува бројот на посети или посетителите што се повторуваат од новите посетители

15 минути

Tmsu

Псевдонимизиран идентификатор на посетителi така што посетителите може да се разликуваат едни од други.

1 година, се ажурирана со секој преглед на страницата

Tmsx

Складирање на почетната страница на сесијата и претходно посетените страници на HTTP за да се анализира ефективноста на мерките и каналите за рекламирање

1 година

Во овој случај, правната основа за пристап за читање или запишување до вашиот уред (паметен телефон, таблет, лаптоп, итн.) е чл. 25 став 1 од TTDSG.

Правна основа за обработка на лични податоци е вашата согласност во согласност со чл. 6. став 1. (а) од GDPR.

Ние ги складираме и обработуваме вашите податоци во наведените периоди.

Вашето право да ја повлечете согласноста

Можете да ја повлечете вашата согласност за обработка на лични податоци во секое време. Подетални информации ќе најдете во следното поглавје Повлекување на согласност.

Бришење колачиња

Давателот ги чува вашите податоци во псевдонимна форма и не може да определи кои лични податоци за вас ги обработува. Со повлекување на согласноста, колачињата се деактивираат. Податоците повеќе не се обработуваат. Ако сакате да ја запрете обработката на вашите податоци, ви препорачуваме да ги избришете горенаведените колачиња. Бришењето колачиња на крајот ја прекинува врската со конкретното лице врз основа на колачето. Податоците автоматски се анонимизираат во рок од 24 часа.

 

VIII. Обработка во случај на испратена е-пошта и телефонски контакт

Можете да стапите во контакт со нас преку адресата на е-пошта и телефонскиот број наведени на страницата за регрутирање. Ги обработуваме податоците што ни ги дадовте за да одговориме на вашето барање за контакт.

Собирање податоци (матични податоци):

- именување (задолжително поле)

- име и презиме (задолжително поле)

- адреса на е-пошта (задолжително поле)

- телефонски број (доколку се бара телефонски контакт).

Во случај на испраќање е-пошта или контактирање со нас по телефон, горенаведените лични податоци се обработуваат, доколку сте ги доставиле до давателот на услугата.

Правна основа за обработка на податоците е чл. 6. став 1. (а) од GDPR, доколку сте дале согласност на давателот на услугата, а дополнително остварување на легитимни интереси во согласност со чл. 6. став 1. (ѓ) од GDPR. Легитимни интереси на давателот на услугата постојат, меѓу другото, во спроведувањето на мерките за рекламирање. Меѓутоа, давателот на услугата ќе ја користи оваа опција само на начин што е соодветен во конкретниот случај.' Доколку целта е да ве контактираме за процесот на аплицирање или да иницираме договор, правната основа за обработка на податоците е исто така чл. 6. став 1. (б) од GDPR.

Податоците што ги дадовте ќе бидат избришани веднаш по обработката на вашето барање, или во случај барањето да не се обработи, најдоцна 3 месеци по последниот контакт, освен ако вашите податоци не подлежат на подолг период на чување поради посебна причина (на пр. складирање на информации кои служат за извршување на договорот). Барањето се смета за решено доколку од околностите може да се заклучи дека работата е конечно расчистена.

Можете да ја повлечете вашата согласност за обработка на лични податоци во секое време. Подетални информации ќе најдете во следното поглавје Повлекување на согласност. Ако ја повлечете вашата согласност, давателот на услугата ќе го избрише вашата барање за пребарување на порталот Job Agent, вклучувајќи ги и вашите податоци.

Приматели на лични податоци во ЕУ

Ние ги пренесуваме вашите податоци на следните компании:

TFI GmbH, Ohligsmühle 3, 42103 Wuppertal (давател на услуги / ИТ поддршка)

Пренос на лични податоци во трета земја

Преносот на вашите лични податоци на примател во трета земја или меѓународна организација не е планиран.

Понатамошна обработка за други цели

Освен ако не е поинаку наведено погоре, вашите податоци нема да бидат препратени до трети страни или дополнително обработени за цели кои не се наведени.

Автоматско одлучување

Нема автоматско одлучување, вклучително и профилирање.

Пренос на податоци во трети земји

Податоците за вашата апликација за работа не се пренесуваат во земји надвор од ЕУ/ЕГП.

XIII. Права на испитаниците

Имате право на пристап до личните податоци што се однесуваат на вас, како и на корекција или бришење или ограничување на обработката или право на приговор за обработка на правото на преносливост на податоците во согласност со описот подолу. Во случаите наведени во чл. 32 и понатаму од BDSG од 2018 година, овие права постојат само доколку се предвидени со BDSG од 2018 година.

Право на пристап (чл. 15 од GDPR)

Имате право да побарате пристап до вашите лични податоци обработени од давателот на услугата. Пред сè, можете да добиете информации за целите на обработката, категоријата на лични податоци, категориите приматели на кои вашите податоци им биле откриени или ќе бидат откриени, планираниот период на чување, постоењето на право на корекција, бришење, ограничување на обработката или приговор, постоењето на право на жалба, изворот на вашите податоци, доколку тие не биле собрани од нас, како и постоење на автоматско одлучување, вклучувајќи профилирање и, доколку е потребно, релевантни информации за нивните детали (види III.1).

Право на исправка (чл. 16 од GDPR)

Имате право веднаш да побарате сите неточни лични податоци што сме ги зачувале за вас да бидат поправени или дополнети.

Право на бришење (чл. 17 DSGVO)

Имате право да барате бришење на вашите лични податоци зачувани од нас, освен ако обработката е неопходна за остварување на правото на слобода на изразување и информирање, за исполнување законска обврска, од причини од јавен интерес или за утврдување, остварување или одбрана на правни побарувања.

Право на ограничување на обработката (чл. 18 од GDPR)

Имате право да побарате ограничување на обработката на вашите лични податоци доколку ја оспорувате точноста на податоците, ако обработката е незаконска, но одбивате да ја избришете и повеќе нас не ни требаат податоците, туку вам ви требаат да поставите, остварите или браните правни барања, или во согласност со чл. 21 од GDPR сте поднесе приговор за обработка.

Право на пренос на податоци (чл. 20 од GDPR)

Имате право да ги добивате личните податоци што ни ги дадовте во структуриран, вообичаено користен и машински читлив формат и да побарате да се пренесат на друг контролор.

Право на поднесување приговор (чл. 77 од GDPR / чл. 19 од BDSG)

Имате право да поднесете приговор до надзорниот орган. По правило, можете да се обратите до надзорниот орган во вашето вообичаено место на живеење или работно место или во седиштето на нашата компанија.

Надзорно тело одговорно за нашето седиште е:

Северна Рајна-Вестфалија

Kavalleriestraße 2 – 4

40213 Дизелдорф

Телефакс: 0211 38424-999.

Е-пошта: poststelle@ldi.nrw.de

https://www.ldi.nrw.de

Право на повлекување на согласноста (чл. 7, ст. 3, GDPR)

Имате право да ја повлечете согласноста што ни ја дадовте во секое време без да наведете каква било причина. Ова значи дека повеќе нема да продолжиме да обработуваме податоци врз основа на оваа согласност и веднаш ќе ги избришеме вашите податоци, под услов да нема периоди на чување што би го спречиле бришењето.

Право на поднесување приговор (чл. 7, став 3, GDPR)

Доколку ги обработуваме вашите податоци врз основа на легитимен интерес во согласност со чл. 6. став 1. (ф) од GDPR имате право согласно чл. 21. поднесете приговор за обработка на лични податоци доколку постојат причини за тоа што произлегуваат од вашата конкретна ситуација. Во случај на директен маркетинг, како субјект на податоци, имате право во секое време да се спротивставите на обработката на личните податоци што се однесуваат на вас за целите на таквиот маркетинг, што вклучува профилирање до степен поврзан со таквиот директен маркетинг.

Доколку сакате да го искористите вашето право да ја повлечете согласноста или да поднесете приговор, доволно е да испратите е-пошта на hello@office-people.com

Колачиња

Овде можете да ги промените поставките за колачиња

Поставки за заштита на податоци

Овде ќе најдете преглед на сите користени колачиња. Можете да дадете согласност за сите категории или да побарате дополнителни информации и на тој начин да изберете само одредени колачиња. За да дознаете повеќе, прочитајте ја нашата Изјава за заштита на податоци.

Статистика

↑ 1 Примена

Talention Analytics

Цел: Статистика

Ние користиме Talention Analytics за да ја анализираме употребата на оваа веб страна и редовно да ја подобруваме. Со добиените статистики можеме да ја подобриме понудата и да ви ја направиме поинтересна како корисник.

Име

Цел

Времетраење

Tmss

Анонимизиран идентификатор на сесија за да се разликува бројот на посети или посетителите што се повторуваат од новите посетители.

1 час

Tmsu

Анонимизиран идентификатор на посетители за да може посетителите да се разликуваат едни од други.

1 година, се ажурира со секој преглед на страницата

Tmsx

Белешки поврзани со почетната страница, сесија и HTTP на претходно посетени страници за да се анализира ефективноста на мерките и каналите за рекламирање

1 година

Суштински (секогаш потребно)

↑ 1 Примена

јасно

(секогаш е потребно)

Цел: Суштинска

Чување информации за тоа дали е прикажан банерот за известување за колачиња и дали е дадена согласност.

Име

Цел

Времетраење

tms-cookie-consent

Ја чува согласноста за колачиња

1 година