Polityka prywatności

Treść niniejszej deklaracji

 1. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

 2. Przetwarzanie danych podczas odwiedzania tej strony internetowej

 3. Informacje o ochronie danych dla kandydatów

 4. Informacje o ochronie danych dla partnerów biznesowych

 1. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

  Niniejsza polityka prywatności objaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Objaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to dzieje.

  W tej części znajdują się ogólne informacje, które mają zastosowanie w przypadku wszystkich przypadków przetwarzania, których niniejsze oświadczenie dotyczy. Poniższe części zawierają szczegółowe informacje na temat poszczególnych procesów przetwarzania i stosownych grup osób.

  Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że wszelkie przesyłanie danych w Internecie (np. komunikacja mailowa) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

  Odpowiedzialność

  Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest:

  office people Personalmanagement GmbH
  Königsstraße 60
  48143 Münster
  Niemcy

  Telefon: +49 (0) 251 / 135342-0
  E-mail: muenster@office-people.de

  Jednostka odpowiedzialna za ochronę danych

  Sachverständigenbüro Mülot GmbH
  Büro Langenberg: Westfalenweg 2
  33449 Langenberg

  Telefon: +49 (0) 2571 / 5402-0
  Faks: +49 (0) 2571 / 5402-199
  E-mail: datenschutz@svb-muelot.de

  Siedziba: Grüner Weg 80, D-48268 Greven
  Prezes: Claus Wissing | HRB 11824 AG Steinfurt

  Prawa ochrony danych osobowych

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo do żądania sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do żądania usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18, prawo do wniesienia sprzeciwu w myśl art. 21 RODO, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. W przypadku prawa do uzyskania informacji oraz usunięcia mają zastosowanie ograniczenia wynikające z §§ 34 oraz 35 niem. Ustawy o ochronie danych [BDSG]. Ponadto przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych (art. 77 RODO w związku z § 19 niem. Ustawy o ochronie danych [BDSG]).

  Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można odwołać w dowolnej chwili u odpowiedniego podmiotu. Dotyczy to także odwołania oświadczeń o wyrażeniu zgody złożonych wobec nas przed wejściem w życie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a więc przed 25 maja 2018 r. Prosimy pamiętać, że odwołanie zgody ma skutek na przyszłość. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania sprzed tego odwołania. Należy także pamiętać, że w pewnych okolicznościach – mimo cofnięcia zgody – możemy nadal przetwarzać Twoje dane osobowe w całości lub w części na podstawie ustawowych okoliczności zezwalających.

  Długość przechowywania

  Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe tak długo, jak długo jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych, ew. tak długo, jak długo istnieje prawnie uzasadniony interes leżący w przechowywaniu danych, a interes ten ma nadrzędny charakter wobec interesu leżącego w zaprzestaniu przechowywania.

  Jeśli dane przestaną być niezbędne do wypełnienia celu przetwarzania albo zobowiązań umownych bądź prawnych, zostaną one usunięte (usuwanie odbywa się regularnie), chyba że ich dalsze przetwarzanie przez określony czas okaże się konieczne ze względów prawnych albo po naszej stronie będzie istnieć prawnie uzasadniony interes leżący w ich dalszym przetwarzaniu.

  Twoje dane są w przypadku niepowodzenia procedury aplikacyjnej zasadniczo usuwane po upływie sześciu miesięcy, o ile nie wyraziłeś zgody na ich przechowywanie w naszej bazie danych kandydatów. Jeśli udzieliłeś zgody na dodanie do naszej bazy danych kandydatów, to będziemy przechowywać te informacje aż do odwołania zgody albo upływu okresu, na jaki ta zgoda została udzielona.

  Dane osobowe, które musimy przechowywać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji, będą przechowywane do wygaśnięcia danego obowiązku archiwizacji. Jeśli przechowujemy dane osobowe wyłącznie celem wypełnienia obowiązków z zakresu archiwizacji, dane zostają z reguły zablokowane, tak że dostęp do tych danych można uzyskać jedynie wtedy, gdy jest to konieczne do spełnienia obowiązku archiwizacji.

  Obowiązek udostępniania danych

  Przekazanie nam danych jest dobrowolne.

  Pewne dane musimy jednak móc przetwarzać, aby na przykład odpowiedzieć na zapytanie lub uwzględnić Cię w procedurze aplikacyjnej. Jeśli nie przekażesz nam odpowiednich danych, możemy nie być w stanie przetworzyć Twojej prośby.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, włącznie z profilowaniem, nie ma tu miejsca.

 2. Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

  Szyfrowanie SSL lub TLS

  Niniejsza strona internetowa wykorzystuje – ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, np. zamówień lub zapytań przesyłanych do nas jako operatora witryny – szyfrowanie SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na https://” oraz po symbolu kłódki na pasku przeglądarki.

  Gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane przesyłane do nas nie są widoczne dla osób trzecich.

  Cookies

  Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Dzięki nim nasza oferta jest bardziej przyjazna użytkownikowi, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę.

  Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Po zakończeniu wizyty są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika w czasie kolejnej wizyty.

  Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, żebyś był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub w ogóle oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie w momencie zamykania przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

  Pliki logów serwera

  Administrator stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie do nas przekazuje. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki

  • Używany system operacyjny

  • Odsyłający adres URL

  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

  • Czas żądania serwera

  • Adres IP

  Nie łączy się tych danych z innymi źródłami danych.

  Formularz kontaktowy

  Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, to Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane dane kontaktowe, będą przechowywane u nas w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek innych zapytań. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

  Google Web Fonts

  Ta strona używa w celu jednolitego wyświetlania czcionek tzw. Web Fonts dostarczanych przez Google. Podczas otwierania strony przeglądarka ładuje potrzebne czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

  W tym celu przeglądarka, której używasz, musi połączyć się z serwerami Google. Stąd Google wie, że nasza strona została odwiedzona za pośrednictwem Twojego adresu IP. Google Web Fonts wykorzystujemy w celu osiągnięcia jednolitego i atrakcyjnego wyglądu naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki.

  Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem: https://developers.google.com/​fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/​policies/privacy/.

  Mapy Google

  Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi Map Google za pośrednictwem API. Mapy Google są dostarczane przez Google. Abyś mógł korzystać z funkcji Map Google, zapisany musi zostać Twój adres IP. Dane te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA, gdzie są też przechowywane. Operator tej strony internetowej nie ma wpływu na transmisję tychże danych. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/​de/policies/privacy/.

  Linki do innych stron internetowych

  Nasza strona internetowa zawiera również linki do innych stron (także do naszych profili na portalach takich jak Facebook i XING). Linki te nie są „wtyczkami społecznościowymi” (tj. przyciskami, za pomocą których operator danej strony może już zbierać informacje o użytkownikach naszej strony internetowej, gdy wchodzą oni na nią). Należy jednak pamiętać, że podczas korzystania z tej innej strony jej operator może zbierać informacje (może także dane osobowe) na temat Twojej wizyty. Więcej informacji można znaleźć w informacji o ochronie danych operatora odpowiedniej strony.

  Przekazywanie danych osobom trzecim

  Z reguły dane osobowe przetwarzane są wewnątrz naszej firmy. Dostęp do danych standardowo mają tylko osoby na określonych stanowiskach, które wymagają tego dostępu na potrzeby spełniania swoich obowiązków.

  O ile jest to dopuszczalne na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów, możemy przekazywać Twoje dane osobowe także podmiotom trzecim spoza naszej firmy. W szczególności możemy przekazywać dane wybranym przez nas usługodawcom, a także ich podwykonawcom, o ile jest to potrzebne do świadczenia usług (dotyczy to w szczególności podmiotów przetwarzających, firm wysyłkowych, instytucji kredytowych), a także podmiotom niepublicznym i publicznym, o ile jesteśmy zobowiązani do przekazywania danych osobowych na gruncie przepisów ustawowych.

  Przekazywanie danych do państw spoza Unii Europejskiej

  W ramach naszych usług analizy sieci, wtyczek i narzędzi oraz w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktowaniem się z nami, informacje mogą być przesyłane do odbiorców w „krajach trzecich”, w szczególności do USA (np. do Google). „Kraje trzecie” to kraje spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zanim przekażemy dane, upewnimy się, że odbiorca gwarantuje właściwy poziom ochrony danych.

  W przypadku braku „decyzji w sprawie adekwatności poziomu” Komisji Europejskiej możemy przekazać dane w szczególności w oparciu o „standardowe klauzule umowne UE” uzgodnione z odbiorcą lub w oparciu o przestrzeganie zasad tzw. „Tarczy Prywatności” między UE a USA.

  Informacje o stosowanych gwarancjach, a także odpowiednich umowach, można uzyskać od osoby odpowiedzialnej lub inspektora ochrony danych. Informacje na temat uczestników Tarczy Prywatności między UE a USA można znaleźć pod adresem: www.privacyshield.gov/list; w sprawie informacji na temat standardowych klauzul umownych UE należy wejść tutaj: http://eur-lex.europa.eu/​LexUriServ/LexUriServ.do​?uri=OJ:L:2010:039:​0005:0018:DE:PDF a informacje na temat decyzji w sprawie adekwatności poziomu można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/​law/law-topic/data​-protection/data-transfers​-outside-eu/adequacy​-protection-personal​-data-non-eu-countries_en​#dataprotectionincountrie​soutsidetheeu.

  Cele przetwarzania danych i podstawy prawne

  Dane osobowe zawarte ewentualnie w plikach dziennika są przetwarzane w celu umożliwienia Ci korzystania z naszej strony internetowej; przetwarzanie odbywa się zgodnie z § 15 ust. 1 niem. Ustawy o telemediach [TMG] i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu w prowadzeniu naszej strony internetowej.

  Dane gromadzone dzięki plikom cookie (np. usługi analizy sieci, wtyczki i narzędzia) oraz pseudonimizowane profile użytkowników są przetwarzane do celów reklamowych i badań rynkowych oraz w celu przyjaznego dla użytkownika układu naszej strony internetowej na podstawie § 15 ust. 3 niem. Ustawy o telemediach [TMG] i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu podczas analizy korzystania z naszej strony internetowej i jej przyjaznego dla użytkownika układu.

  Przetwarzanie danych w ramach odpowiedzi na zapytanie opiera się na art. 6 ust. 1 f) RODO w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu podczas nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych. O ile Twoje zapytanie dotyczy zawarcia umowy lub działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO, w ramach stosunków pracy na podstawie § 26 niem. Ustawy o ochronie danych [BDSG].

  Możemy również przetwarzać dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej w celu wypełnienia prawnych zobowiązań, którym to podlegamy; odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO.

  W stosownych przypadkach przetwarzamy dane osobowe, oprócz wyżej wymienionych celów, także w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich; odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO. Do naszych uzasadnionych interesów zaliczają się dochodzenie roszczeń prawnych i obrona naszych interesów w przypadku sporów prawnych, zapobieganie przestępstwom i ich wyjaśnianie oraz kierowanie i dalszy rozwój naszej działalności biznesowej, w tym zarządzanie ryzykiem.

 3. Ochrona danych kandydatów

  Kategorie przetwarzanych danych

  W ramach procedury rekrutacyjnej możemy przetwarzać w szczególności następujące rodzaje danych osobowych:

  • Dane podstawowe (imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, wykształcenie, informacje o karierze zawodowej, szczególne umiejętności itp.)

  • Dane kontaktowe, np. adres, e-mail, numery telefonu

  • O ile to konieczne, dodatkowe dokumenty, np. pozwolenie na pobyt czy pracę, dane potwierdzające ważność dokumentów tożsamości

  • Korespondencja prowadzona z daną osobą

  • Dane dot. połączenia w przypadku kontaktu telefonicznego (numer, godzina, czas trwania rozmowy)

  • Udostępnione nam fotografie albo fotografie wykonane w ramach imprez i wydarzeń, których uczestnikiem/odwiedzającym była dana osoba, albo wykonane podczas rozmowy rekrutacyjnej za zgodą danej osoby

  • Dane osobowe, do których pozyskiwania z publicznie dostępnych źródeł jesteśmy uprawnieni (np. rejestr handlowy, informacje o wiarygodności płatniczej z Creditreform)

  Wyżej wymienione dane z reguły (za wyjątkiem ostatniego punktu) pozyskujemy bezpośrednio od danej osoby. Jeśli uzyskamy dane z innych źródeł, poinformujemy o tym w osobnym komunikacie.

  Cele przetwarzania danych

  Dane osobowe przetwarzamy na podstawie § 26 niem. Ustawy o ochronie danych [BDSG] w celu realizacji procedury rekrutacyjnej. Celem jest nawiązanie stosunku pracy.

  Po zakończeniu bezskutecznej procedury aplikacyjnej będziemy nadal przetwarzać Twoje dane przez okres sześciu miesięcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności w celu obrony przed wszelkimi roszczeniami.

  Jeśli nie wyraziłeś zgody na umieszczenie w naszej bazie danych kandydatów, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu wybrania odpowiednich opcji zatrudnienia. Podstawą prawną jest § 26 ust. 2 niem. Ustawy o ochronie danych [BDSG] w połączeniu z wyrażoną zgodą.

  Przekazywanie danych osobom trzecim

  Z reguły dane osobowe przetwarzane są wewnątrz naszej firmy. Dostęp do danych standardowo mają tylko osoby na określonych stanowiskach, które wymagają tego dostępu na potrzeby spełniania swoich obowiązków.

  W zakresie dozwolonym przez prawo możemy przekazywać Twoje dane osobowe także podmiotom trzecim spoza naszej firmy. W szczególności możemy przekazywać dane wybranym przez nas usługodawcom, a także ich podwykonawcom, o ile jest to potrzebne do świadczenia usług (dotyczy to w szczególności podmiotów przetwarzających, firm wysyłkowych, instytucji kredytowych), a także podmiotom niepublicznym i publicznym, o ile jesteśmy zobowiązani do przekazywania danych osobowych na gruncie przepisów ustawowych.

  W odniesieniu do rekrutacji na stanowisko „zewnętrzne” w ramach pośrednictwa pracy czy wynajmu pracowników, uzupełniająco zastosowanie mają poniższe zasady:

  Przekazanie danych osobowych kandydata do (potencjalnych) klientów office people odbywa się, jeśli jest to konieczne w ramach dążenia do nawiązania stosunku leasingu pracowniczego oraz pośrednictwa pracy. Ocena konieczności takich działań opiera się na profilu umiejętności i kompetencji kandydata, a także stopnia prawdopodobieństwa zawarcia umowy leasingu pracowniczego albo pośrednictwa pracy z (potencjalnym) klientem office people. W tym celu tworzymy profil w oparciu o podane przez daną osobę informacje. Profil może obejmować następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, zdjęcie, wykształcenie, kształcenie zawodowe, informacje o przebiegu kariery zawodowej, szczególne umiejętności oraz informacje o dostępności. Ten profil zostanie przesłany naszym klientom celem sprawdzenia pod kątem zdatności do ewentualnego zatrudnienia.

  Przekazywanie danych do państw spoza Unii Europejskiej

  Dane kandydatów nie są przekazywane do państw spoza UE albo EOG.

 4. Ochrona danych dla partnerów biznesowych

  Kategorie przetwarzanych danych

  W ramach naszych współprac biznesowych przetwarzamy w szczególności następujące dane osobowe:

  • Dane osobowe, np. imię i nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe (w szczególności adres, telefon, adres e-mail).

  • Inne informacje biznesowe, np. branża, poprzednia działalność biznesowa, przebieg działalności biznesowej u nas

  • Inne podane przez Ciebie dane osobowe (np. data urodzenia)

  • Dane do umowy (w szczególności numer klienta, dane bankowe, numer podatkowy/VAT-UE)

  • Informacje na temat wypłacalności

  • Informacje bankowe

  • Dane osobowe, do których pozyskiwania z publicznie dostępnych źródeł jesteśmy uprawnieni (np. rejestr handlowy, informacje o wiarygodności płatniczej z Creditreform, sieci społecznościowe związane z działalnością zawodową, takie jak XING lub LinkedIn)

  Wyżej wymienione dane z reguły (za wyjątkiem ostatniego punktu) pozyskujemy bezpośrednio od danej osoby. Inne dane możemy otrzymywać w stosownych przypadkach od pracodawcy, współpracowników lub osób trzecich lub gromadzić je z publicznie dostępnych źródeł (np. strony internetowej firmy, zawodowych sieci społecznościowych).

  Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu nawiązania i realizacji naszej relacji biznesowej, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych oraz w zakresie niezbędnym do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, chyba że Twoje interesy lub podstawowe prawa i obowiązki przeważają.

  Podstawy prawne tych procesów przetwarzania to w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także Twoja zgoda pod warunkiem jej udzielenia.

  Przekazywanie danych osobom trzecim

  Z reguły dane osobowe przetwarzane są wewnątrz naszej firmy. Dostęp do danych standardowo mają tylko osoby na określonych stanowiskach, które wymagają tego dostępu na potrzeby spełniania swoich obowiązków.

  O ile jest to dopuszczalne na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów, możemy przekazywać dane osobowe także podmiotom trzecim spoza naszego przedsiębiorstwa, o ile jest to konieczne do realizacji naszych relacji biznesowych lub ochrony naszych uzasadnionych interesów. W szczególności możemy przekazywać dane wybranym przez nas usługodawcom, a także ich podwykonawcom, o ile jest to potrzebne do świadczenia usług (dotyczy to w szczególności podmiotów przetwarzających, firm wysyłkowych, instytucji kredytowych), a także podmiotom niepublicznym i publicznym, o ile jesteśmy zobowiązani do przekazywania danych osobowych na gruncie przepisów ustawowych.

  Przekazywanie danych do państw spoza Unii Europejskiej

  Dane kandydatów nie są przekazywane do państw spoza UE albo EOG.

Polityka prywatności na stronę poświęconą karierze

https://jobs.office-people.de/de/jobs

 

Dostawcą strony internetowej i administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jest firma

 

office people Personalmanagement GmbH

Königsstraße 60

48143 Münster

Niemcy

Telefon: +49 (0) 251 / 135342-0

E-mail: muenster@office-people.de

 

(dalej „dostawca”, „administrator” lub „my”)

 

Prezes zarządu Mahmut Akköse (CEO)

Adres e-mail prezesa zarządu: muenster@office-people.de

 

(adres: patrz adres administratora danych)

 

Inspektor ochrony danych:

Adres e-mail inspektora ochrony danych: muenster@office-people.de

 

(adres: patrz adres administratora danych)

 

Strona internetowa: www.office-people.de

 

Informacje

W poniższym oświadczeniu informujemy Cię o rodzaju, zakresie i celach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych w związku z wizytą na stronie internetowej i ewentualnym dalszym korzystaniem z treści bądź usług.

 

Jako dostawca strony i administrator danych prowadzimy tę stronę poświęconą karierze oraz inne oferty online w związku z potrzebą zarządzania procesem rekrutacyjnym (dalej łącznie „strony rekrutacyjne”). Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe (dalej łącznie „przetwarzanie”) zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności zgodnie z wytycznymi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), federalnej Ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG).

 

Przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych. Oznacza to, że dane osobowe/dane pozwalające na identyfikację osoby są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, odpowiednim i koniecznym do udostępnienia sprawnej strony internetowej oraz w odniesieniu do oferowanych treści i usług.

 

Kiedy uzyskujesz dostęp do naszych usług internetowych (telemediów), przetwarzamy konkretne dane użytkowe zgodnie z wytycznymi Ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach TTDSG, aby umożliwić Ci korzystanie z naszej oferty.

 

Krótkie objaśnienie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach TTDSG

 

Ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach TTDSG reguluje kwestię ochrony Twojej prywatności w obszarze telekomunikacji i telemediów. Nasza strona internetowa jest tzw. telemedium. W związku z tym według § 25 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach TTDSG obowiązuje zasada, zgodnie z którą dostęp do odczytu i zapisu na Twoich urządzeniach końcowych (PC, laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzania naszej strony internetowej wymaga udzielenia zgody. Udzielasz nam tej dobrowolnej zgody w myśl Ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach TTDSG w ramach ustawień Cookie Consent Tool (narzędzia do wyrażenia zgody na stosowanie plików cookie). Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie według własnych preferencji i tym samym wycofać swoją zgodę.

 

Zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach TTDSG Twoja zgoda nie jest jednak niezbędna, jeśli dostępy, o których mowa wyżej, są wymagane ze względów technicznych, aby podczas wizyty na naszej stronie internetowej udostępnić Ci żądane informacje i wyraźnie żądane usługi.

 

W informacjach dot. ustawień plików cookie możesz sprawdzić, które pliki cookie są technicznie absolutnie niezbędne, w związku z czym podlegają powyższemu wyłączeniu i tym samym nie wymagają udzielenia zgody.

 

Jeśli dane osobowe są przetwarzane w tym kontekście, podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy RODO (art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze RODO). Informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych obowiązującej w konkretnym przypadku znajdziesz poniżej przy danym pliku cookie lub przy danej operacji przetwarzania.

 

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania i usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania tych danych; przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia tych danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Te i inne prawa zostaną bardziej szczegółowo objaśnione poniżej.

 

Ew. obowiązujące podstawy prawne

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uprzednio udzielonej przez Ciebie zgody albo na podstawie dopuszczających taką możliwość przepisów ustawowych.

 

Kiedy uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej, przetwarzamy konkretne dane użytkowe, aby umożliwić Ci korzystanie z naszej oferty.

 

W przypadku gdy podajesz swoje dane w formularzu kontaktowym, formularzu zamówienia lub formularzu rejestracji dostawcy, wówczas przetwarzamy je wyłącznie w każdorazowo podanych celach. Wszelkie przetworzone dane osobowe zostaną przez nas usunięte po zrealizowaniu celu przetwarzania, o ile ich usunięcie nie jest sprzeczne z prawnie uzasadnionymi okresami przechowywania. W takim wypadku usunięcie danych nastąpi dopiero po upływie okresu przechowywania.

 

Podstawy prawne

 

Jeśli uzyskamy od Ciebie jako osoby, której dane dotyczą, zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wówczas postawę prawną przetwarzania danych osobowych lub szczególnych kategorii danych osobowych będzie stanowić odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Powyższe dotyczy także operacji przetwarzania, które są wymagane do realizacji działań przed zawarciem umowy.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawego ciążącego na naszej organizacji, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

W przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem naszej organizacji lub osoby trzeciej, wówczas odbywa się ono tylko wtedy, gdy Twoje interesy, podstawowe prawa i wolności jako osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne wobec tego interesu. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje.

 

 1. Informacje ogólne na temat przetwarzania danych osobowych
 2. Definicje

 

W poniższym oświadczeniu informujemy Cię o rodzaju, zakresie i celach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych, w przypadku gdy nawiążesz z nami kontakt drogą telekomunikacyjną lub podzielisz się z nami danymi za pośrednictwem prowadzonych przez nas stron rekrutacyjnych.

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje w szczególności w odniesieniu do użytkowników wyżej wskazanej strony poświęconej karierze.

 

 1. Definicje

 

 1. Dane osobowe

 

Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej „osoba fizyczna”); za możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną uznaje się osobę, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w drodze powiązania z identyfikatorem, takim jak imię i nazwisko, numerem identyfikacyjnym, danymi dotyczącymi lokalizacji czy z identyfikatorem internetowym, bądź z jedną lub kilkoma cechami szczególnymi będącymi wyrazem fizycznej, psychologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

 

 1. Dane inwentaryzacyjne

 

Dane inwentaryzacyjne to dane osobowe użytkownika, które są wymagane do ustanowienia stosunku umownego, ustalenia jego treści lub zmiany pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem w zakresie korzystania z telemediów.

 

 1. Dane użytkowe

 

Dane użytkowe to dane osobowe użytkownika, które są wymagane do umożliwienia korzystania z telemediów i pobierania związanych z tym opłat. Zalicza się do nich w szczególności dane pozwalające na identyfikację użytkownika, dane na temat rozpoczęcia, zakończenia i zakresu danego użytkowania oraz dane na temat telemediów używanych przez użytkownika.

 

 1. Dane o ruchu

 

Dane o ruchu to dane, których gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie jest konieczne w celu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.

 

 1. Dane dziennika

 

Dane dziennika to dane użytkowe i dane o ruchu, które ze względów technicznych są automatycznie przekazywane na serwer dostawcy z urządzenia końcowego użytkownika, w momencie gdy uzyska on dostęp do strony internetowej dostawcy. Dane te są przechowywane w tzw. plikach dziennika.

 

 1. Przetwarzanie

 

Przetwarzanie to każda operacja lub szereg operacji wykonywanych na danych osobowych za pomocą zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych procedur jak zbieranie, gromadzenie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odczytywanie, pobieranie, wykorzystywanie, upublicznianie w drodze przekazania, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, porównywanie lub powiązywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

 1. Pseudonimizacja

 

Pseudonimizacja to proces przetwarzania danych osobowych w taki sposób, aby dane osobowe nie mogły zostać przypisane do konkretnej osoby, której dane te dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym oraz organizacyjnym, gwarantującym, że dane osobowe nie zostaną przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 

 1. Pliki cookie

 

Tak zwane pliki cookie to mniej lub bardziej obszerne rekordy danych (informacje, które są przechowywane na Twoim komputerze w określonych celach). Pliki cookie zawsze mają okres ważności, który może być ograniczony do momentu zakończenia sesji użytkownika (tzw. sesyjne pliki cookie) lub może być dłuższy (tzw. stałe pliki cookie). Te stałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze i umożliwiają dostawcy lub jego firmom partnerskim (tzw. pliki cookie stron trzecich) rozpoznanie Twojego komputera podczas kolejnej wizyty. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby informowała Cię o stosowaniu plików cookie i byś mógł(mogła) indywidualnie decydować o ich akceptacji, częściowej akceptacji lub całkowitym odrzuceniu. Brak zaakceptowania plików cookie może sprawić, że niektóre funkcje strony internetowej nie będą dostępne.

 

 1. Strona internetowa

 

Strona internetowa, zwana także witryną internetową, to – prowadzona pod konkretnym adresem internetowym – witryna prywatnego lub korporacyjnego dostawcy telemediów w globalnej sieci (World Wide Web). Do witryny internetowej należą strony internetowe i opcjonalne dokumenty do pobrania oraz inne dostępne audiowizualne usługi medialne.

 

III. Obecność odpowiednich gwarancji

 1. Pseudonimizacja

 

Zbierane przez nas dane użytkowe przechowujemy zawsze pod pseudonimem (w przypadku plików cookie np. za pośrednictwem unikalnego klucza sesji). Ten klucz sesji zostaje usunięty po zakończeniu sesji, a dane użytkowe są przez nas analizowane anonimowo do celów statystycznych oraz w celu ulepszenia naszej strony internetowej. Nie łączymy Twoich spseudonimizowanych danych użytkowych z danymi, które od Ciebie otrzymaliśmy (np. z danymi inwentaryzacyjnymi).

 

 1. Stosowanie technologii szyfrowania

 

Dane są przesyłane pomiędzy Twoim komputerem/mobilnym urządzeniem końcowym a serwerem dostawcy przy użyciu zabezpieczenia SSL (Secure Socket Layer).

 

Technika ta ma chronić Twoje dane przed odczytem przez niepowołane osoby trzecie i zapewnia bardzo wysoki standard zabezpieczeń. Możesz rozpoznać, że Twoje dane są przesyłane w formie zaszyfrowanej, po ikonce zamkniętej kłódki lub klucza na dolnym pasku stanu przeglądarki.

 

 1. Procesy przetwarzania
 2. System zarządzania kandydatami: giełda pracy

 

Na naszej stronie internetowej publikujemy oferty pracy. Jako użytkownik strony internetowej możesz ubiegać się u nas o konkretne stanowisko pracy.

 

Jeśli aktualnie nie mamy dla Ciebie odpowiedniej oferty pracy, możesz zamiast tego zaaplikować z własnej inicjatywy za pośrednictwem office people Community (patrz pkt 2).

 

 1. Gromadzone dane (dane inwentaryzacyjne)

 

W ramach aplikowania, którego dokonujesz za pośrednictwem tego portalu, gromadzimy następujące dane

 

- zwrot grzecznościowy (pole obowiązkowe)

 

- imię i nazwisko (pole obowiązkowe)

 

- adres e-mail (pole obowiązkowe)

 

- numer telefonu (pole obowiązkowe)

 

- adres zamieszkania (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość) (pole obowiązkowe)

 

- dokumenty aplikacyjne (np. list motywacyjny, życiorys wraz z przebiegiem kariery zawodowej, świadectwa, potwierdzenia kwalifikacji, zdjęcie)

 

- ew. inne szczegółowe informacje dot. wykształcenia, umiejętności itp.

 

 1. Cel i podstawa prawa przetwarzania

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w poniższych celach:

 

Zainicjowanie i nawiązanie stosunku pracy

Nawiązanie kontaktu, jeśli chcesz być brany(-a) pod uwagę w przypadku alternatywnego stanowiska.

W celu wysyłania Ci spersonalizowanych informacji o ofertach pracy zgodnie z uprzednio udzieloną zgodą.

Jeśli aplikujesz na ogłoszone stanowisko, to w takim wypadku gromadzenie danych odbywa się w celu zainicjowania stosunku pracy regulowanego umową. Twoje dane aplikacyjne są przetwarzane w związku z zainicjowaniem stosunku pracy regulowanego umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, art. 88 ust. 1 RODO w związku z § 26 federalnej Ustawy o ochronie danych osobowych BDSG (nowy).

 

 1. Czy mam obowiązek udostępnić swoje dane?

 

Podanie swoich danych osobowych w ramach procesu rekrutacyjnego jest dobrowolne. Jednak bez podania danych osobowych, które są wymagane do objęcia danego stanowiska oraz do wypełnienia związanych z tym zobowiązań umownych i prawnych, nie będziemy w stanie rozważyć Twojej aplikacji przy wyborze odpowiednich kandydatów. Podstawę prawną stanowi Twoja zgoda w myśl § 26 ust. 2 federalnej Ustawy o ochronie danych osobowych BDSG.

 

Jeśli opublikowałeś(-aś) inne informacje na swój temat na profilu publicznym w zawodowych sieciach społecznościowych, przetwarzanie tych informacji odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na stworzeniu uzasadnionej podstawy do podjęcia decyzji o nawiązaniu z Tobą stosunku pracy. Podstawę prawną stanowią wytyczne art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. e RODO.

 

Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do obrony przed dochodzonymi wobec nas roszczeniami mającymi związek z procedurą rekrutacyjną. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

 

 1. Terminy przechowywania i usunięcia danych

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji Twoje dane aplikacyjne, o ile to konieczne, zostaną przekazane do naszego działu HR w celu realizacji stosunku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w związku z § 26 ust. 1 federalnej Ustawy o ochronie danych osobowych BDSG. W takim wypadku Twoje dane zostaną usunięte i zniszczone najwcześniej po zakończeniu stosunku pracy i upływie kolejnych trzech lat od końca roku, w którym ustał stosunek pracy. W pozostałych przypadkach najwcześniejsza możliwa data usunięcia Twoich danych wynika z przepisów ustawowych określających okresy przechowywania, które z reguły wnoszą 6 lub 10 lat, w indywidualnych przypadkach może jednak obowiązywać dłuższy okres przechowywania.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia aplikacji dane przekazane przez Ciebie będą przechowywane przez okres sześciu miesięcy od momentu zakończenia procedury rekrutacyjnej w celu obrony przed roszczeniami, a następnie zostaną usunięte.

 1. Prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody

 

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyn.

 

Informację o wycofaniu zgody możesz przesłać na adres hello@office-people.com bez konieczności zachowania zastrzeżonej formy. Usuniemy wówczas Twoje dane aplikacyjne z bazy talentów.

 

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu, jednak nie ma ono zastosowania do danych, które są wymagane do realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy w przypadku ubiegania się o stanowisko pracy. Mogą Ci przysługiwać jednak inne prawa, na podstawie których możesz zażądać usunięcia swoich danych.

 

 1. Przekazanie profilu kandydata osobom trzecim

 

Klienci (pracodawcy-użytkownicy)

Aby móc jak najefektywniej pośredniczyć w uzyskaniu stanowiska przez kandydata, w razie potrzeby przekażemy Twoje dane aplikacyjne osobom trzecim. Firmy te są naszymi klientami lub firmami działającymi w imieniu naszych klientów, którzy jako pracodawcy-użytkownicy zlecili nam, jako pracodawcy użyczającemu, dostarczenie im wykwalifikowanych specjalistów zgodnie z określonymi wytycznymi. Zgodnie z życzeniem z reguły przekazujemy anonimowe profile kwalifikacyjne do wyboru. W niektórych przypadkach życzą oni sobie jednak także otrzymać spersonalizowane informacje o kandydatach – w takich sytuacjach dane te są przekazywane wyłącznie za Twoją zgodą.

 

Usługodawcy/zleceniobiorcy:

Aby móc świadczyć Ci uzgodnione/zamówione usługi, współpracujemy z wybranymi usługodawcami (podmiotami przetwarzającymi dane) i podmiotami działającymi w naszym imieniu, którzy mogą uzyskać dostęp do Twoich danych w niezbędnym zakresie i wykorzystać je do realizacji złożonych przez nas zleceń. Nie są oni uprawnieni do wykorzystywania tych informacji osobowych w innych celach. Podlegają oni wobec nas określonym w umowie obowiązkom zachowania poufności, co pozwala chronić Twoją prywatność. Wszelkie dalsze przekazywanie danych odbiorcom spoza firmy będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy jest to wymagane lub dopuszczone w świetle przepisów ustawowych bądź wyraziłeś(-aś) na to zgodę.

 

Podmioty przetwarzające dane/podmioty działające w naszym imieniu to np.:

 

Firmy świadczące usługi informatyczne i konsultingowe

Podmioty świadczące usługi w zakresie niszczenia dokumentów i danych

Dostawcy usług telekomunikacyjnych

Dostawcy usług rozliczeniowych

Instytucje finansowe

Firmy windykacyjne

Firmy z branży sprzedaży i marketingu

Doradcy biznesowi

Firmy świadczące usługi w zakresie audytów podatkowych i finansowych

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, włącznie z profilowaniem.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Twoje dane aplikacyjne nie są przekazywane do państw spoza UE/EOG.

 

 1. office people Community (aplikowanie z własnej inicjatywy)
 2. Office people Community

 

Jeśli zarejestrujesz się w office people Community w ramach aplikowania z własnej inicjatywy, umożliwi nam to utrzymanie z Tobą kontaktu w związku z Twoją dalszą karierą zawodową. Będziesz regularnie otrzymywać najnowsze informacje dotyczące kariery, zaproszenia, a także informacje na temat wydarzeń branżowych i zawodowych oraz na temat specjalnych ofert pracy.

 

W przypadku gdy zaaplikujesz z własnej inicjatywy (zaaplikujesz bez uzgodnienia) inną drogą (pocztą lub mailem), uznamy logicznie na podstawie Twojego działania, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych i tymczasowo przejmiemy Twoje dane, aby następnie przenieść je za Twoją dobrowolną, świadomą zgodą do office people Community.

 

 1. Gromadzone dane (dane inwentaryzacyjne)

 

- zwrot grzecznościowy (pole obowiązkowe)

 

- imię i nazwisko (pole obowiązkowe)

 

- adres e-mail (pole obowiązkowe)

 

- numer telefonu (pole obowiązkowe), jeśli pożądany jest kontakt telefoniczny

 

- dokumenty aplikacyjne jak np. list motywacyjny, życiorys, świadectwa, zdjęcie.

 

Przesłanie danych jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych.

 

 1. Cel i podstawa prawa przetwarzania

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w poniższych celach:

 

 • W celu nawiązania kontaktu bądź uzyskania dodatkowych informacji w związku z aplikowaniem dokonanym z Twojej inicjatywy.

 

 • W celu złożenia Ci oferty, jeśli będziesz brany(-a) pod uwagę na dane stanowisko.

 

 • W celu wysyłania Ci spersonalizowanych informacji o ofertach pracy zgodnie z uprzednio udzieloną zgodą.

 

Przekazane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać w office people Community wyłącznie za Twoją zgodą. Usuniemy Twoje dane w chwili, gdy zrezygnujesz z udziału w office people Community lub wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych.

 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Twoja uprzednia zgoda jako użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

W przypadku wysłania dokumentów aplikacyjnych z własnej inicjatywy i dołączenia do naszej bazy talentów dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. W takim wypadku podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a oraz § 26 ust. 2 i 3 federalnej Ustawy o ochronie danych osobowych BDSG.

 

 1. Informacje o prawie do wycofania zgody

 

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w office people Community, ze skutkiem na przyszłość. Najlepiej wyślij informację o wycofaniu zgody na adres hello@office-people.com. W takim wypadku wszelkie dane osobowe przechowywane w tym celu przez dostawcę zostaną usunięte.

 

 1. Terminy usunięcia danych

 

W przypadku gdy udzieliłeś(-aś) nam zgody na przetwarzanie swoich danych aplikacyjnych w ramach office people Community w celu otrzymania od nas w późniejszym czasie oferty pracy, Twoje dane będą przechowywane przez okres dwóch lat, a następnie zostaną usunięte. Chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę lub zawrzesz z nami inne porozumienie.

Przed upływem okresu przechowywania danych skontaktujemy się z Tobą i zapytamy, czy przechowywanie Twoich danych w naszej bazie jest nadal zasadne, i zaoferujemy Ci możliwość wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych aplikacyjnych. Jeśli nie uzyskamy nowej zgody, Twoje dane osobowe mające związek z office people Community zostaną usunięte, chyba że przepisy ustawowe lub inne przepisy zobowiązują nas do dalszego przechowywania tych danych. W takim wypadku usunięcie danych nastąpi dopiero po upływie tych okresów przechowywania.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, włącznie z profilowaniem.

 

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Twoje dane aplikacyjne nie są przekazywane do państw spoza UE/EOG.

 

 1. Job Agent

 

Jeśli korzystasz z usługi Job Agent, możesz przesłać do dostawcy prośbę o wyszukiwanie ofert pracy. Dostawca użyje podanego przez Ciebie adresu e-mail, aby informować Cię o aktualnych ofertach pracy. Możliwość korzystania z usługi Job Agent jest oferowana na portalu pracy. Możesz w każdej chwili anulować subskrypcję.

 

 1. Gromadzone dane (dane inwentaryzacyjne)

 

adres e-mail (pole obowiązkowe)

 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Twoja zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Warianty

 

 1. Wariant z bezterminową zgodą

 

Dostawca będzie przechowywać i przetwarzać Twoje dane przez czas nieokreślony, do momentu anulowania prośby o wyszukiwanie ofert pracy.

 

 1. Wariant z terminową zgodą

 

Twoje dane zostaną usunięte po upływie dwóch lat od chwili udzielenia zgody, chyba że przed upływem tego terminu wyrazisz ponownie zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby usługi Job Agent.

 

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz w poniższym fragmencie dotyczącym wycofania zgód. W przypadku wycofania zgody, dostawca usunie Twoją prośbę o wyszukiwanie ofert pracy w usłudze Job Agent wraz z Twoimi danymi.

 

 1. Przetwarzanie danych/danych dziennika wymaganych ze względów technicznych

Kiedy uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej, Twoja przeglądarka ze względów technicznych automatycznie przesyła określone dane na nasz serwer internetowy, aby móc wyświetlić zawartość naszej strony internetowej.

 

Analizujemy te dane dziennika także do celów związanych z kontrolą awarii i nadużyć. Awaria ma miejsce w przypadku nieprawidłowego działania strony rekrutacyjnej. Do nadużycia strony rekrutacyjnej dochodzi przykładowo w przypadku nękania w rozumieniu § 7 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji UWG. Działania podejmowane przez dostawcę obejmują analizowanie stanów błędów oraz kontrolę systemu w celu rozpoznania i obrony przed zagrożeniami systemowymi.

 

W tym celu gromadzone i wykorzystywane są oddzielnie poniższe dane, które nam ew. przekazujesz:

 

 1. Gromadzone dane (dane użytkowe)

 

- nazwa odwiedzanej strony internetowej lub URL

 

- data i godzina pobrania danych

 

- status dostępu/kod odpowiedzi HTTP

 

- każdorazowo przesyłana ilość danych

 

- strona internetowa, z której pochodzi zapytanie

 

- oprogramowanie przeglądarki i wersja oprogramowania

 

- system operacyjny i wersja

 

- Access Provider

 

- adres IP (w formie zanonimizowanej, skrócony o ostatnie 3 cyfry)

 

- losowo wygenerowany numer klucza pliku cookie lub sesji

 

 1. Cele i podstawy prawe przetwarzania

 

Przetwarzamy wyżej wymienione dane, aby umożliwić Ci odwiedzenie naszej strony internetowej i bezawaryjne korzystanie z oferowanych funkcji. W tym zakresie przetwarzanie danych jest wymagane technicznie.

 

Podstawą prawną dla technicznie niezbędnego dostępu do odczytu lub zapisu na Twoim urządzeniu końcowym (smartfonie, tablecie, laptopie itp.) jest w tym wypadku § 25 ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach TTDSG.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na umożliwieniu Tobie technicznie bezawaryjnego dostępu do naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podstawę prawną przechowywania i analizowania danych stanowią wytyczne § 12 Ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach TTDSG w zw. z art. 95 RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie, w jakim działanie dostawcy jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo informacji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika dane użytkowe zostaną usunięte najpóźniej po siedmiu dniach. Dłuższe przechowywanie danych jest możliwe zgodnie z zezwoleniami dotyczącymi ochrony danych.

 

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. Możesz jednak skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne, jak ma to miejsce np. w przypadku anonimizacji Twojego adresu IP przez dostawcę VPN.

 

W odniesieniu do gromadzenia danych użytkowych do pomiaru zasięgu zastosowanie ma poniższy fragment dotyczący stosowania plików cookie dostawcy do celów analityki internetowej.

 

VII. Stosowanie plików cookie niewymaganych technicznie (przetwarzanie danych użytkowych i danych o ruchu do pomiaru zasięgu i do dalszych analiz)

W zależności od przetwarzania, na które wyraziłeś(-aś) uprzednio zgodę, na Twoim urządzeniu końcowym przechowujemy następujące pliki cookie:

 

Nazwa

 

Cel

 

Okres ważności pliku cookie

 

tmss

 

Spseudonimizowany identyfikator sesji pozwalający ustalić liczbę odwiedzin / rozróżnić powracających użytkowników od nowych użytkowników

 

15 minut

 

tmsu

 

Spseudonimizowany identyfikator odwiedzającego pozwalający odróżnić od siebie odwiedzających.

 

1 rok, aktualizuje się po każdym otwarciu strony

 

tmsx

 

Przechowywanie strony wejściowej sesji i odsyłacza HTTP do analizy skuteczności działań reklamowych i kanałów

 

1 rok

 

 • Podstawę prawną dla dostępu do odczytu lub zapisu na Twoim urządzeniu końcowym (smartfonie, tablecie, laptopie itp.) stanowi w tym wypadku Twoja zgoda w myśl § 25 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach TTDSG.

 

 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Twoja zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane w podanych okresach.

 

Prawo do wycofania zgody

 

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz w poniższym fragmencie dotyczącym wycofania zgód.

 

Usunięcie plików cookie

 

Dostawca przechowuje Twoje dane w formie spseudonimizowanej, przez co nie jest w stanie ustalić, które Twoje dane osobowe przetwarza. Wycofanie zgody spowoduje dezaktywację plików cookie. Nie dojdzie do żadnego dalszego przetwarzania danych. Jeśli chcesz zakończyć proces przetwarzania swoich danych, zalecamy usunąć wyżej wymienione pliki cookie. Usunięcie plików cookie spowoduje ostateczne przerwanie powiązania osoby z plikiem cookie. Dane zostaną wówczas automatycznie zanonimizowane w ciągu 24 godzin.

 

VIII. Przetwarzanie danych w przypadku przesyłania wiadomości mailowych i kontaktu telefonicznego

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu mail lub numeru telefonu, które zostały podane na stronie poświęconej karierze. Podane przez Ciebie dane będą przez nas przetwarzane w celu zareagowania na Twoją prośbę o kontakt.

 

Gromadzone dane (dane inwentaryzacyjne):

 

- zwrot grzecznościowy (pole obowiązkowe)

 

- imię i nazwisko (pole obowiązkowe)

 

- adres e-mail (pole obowiązkowe)

 

- numer telefonu (jeśli pożądany jest kontakt telefoniczny)

 

W przypadku przesłania wiadomości e-mail lub nawiązania kontaktu telefonicznego wyżej wymienione dane inwentaryzacyjne ulegną przetworzeniu, jeśli przekażesz je dostawcy.

 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO, pod warunkiem że udzieliłeś(-aś) zgody dostawcy, a także prawnie uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadnione interesy dostawcy polegają m.in. na prowadzeniu działań reklamowych. Dostawca będzie jednak korzystać z tej możliwości tylko w konkretny i właściwy sposób. Jeśli kontakt ma na celu wzięcie udziału w procedurze rekrutacyjnej lub zainicjowaniu umowy, wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi także art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

Uzyskane od Ciebie dane zostaną usunięte bezpośrednio po załatwieniu Twojej sprawy, w razie braku jej załatwienia – najpóźniej po upływie trzech miesięcy od ostatniego kontaktu, chyba że Twoje dane podlegają dłuższemu okresowi przechowywania z innego powodu (np. przechowywanie informacji wymaganych do realizacji umowy). Sprawę uznaje się za załatwioną, jeśli z okoliczności można wywnioskować, że dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona.

 

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz w poniższym fragmencie dotyczącym wycofania zgód. W przypadku wycofania zgody, dostawca usunie Twoją prośbę o wyszukiwanie ofert pracy w usłudze Job Agent wraz z Twoimi danymi.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych w UE

Twoje dane przekazujemy następującym podmiotom:

 

TFI GmbH, Ohligsmühle 3, 42103 Wuppertal (podmiot przetwarzający dane/support IT)

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Nie planujemy przekazywać Twoich danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 

 1. Dalsze przetwarzanie danych w innych celach

Jeżeli wyżej nie uzgodniono inaczej, Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim, a także nie będą dalej przetwarzane w innych celach niż wskazane cele.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, włącznie z profilowaniem.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Twoje dane aplikacyjne nie są przekazywane do państw spoza UE/EOG.

 

XIII. Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych czy ograniczenia ich przetwarzania; masz także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych i prawo do przeniesienia danych zgodnie z poniższym opisem. W przypadkach, o których mowa w §§ 32 i dalszych federalnej Ustawy o ochronie danych osobowych BDSG 2018, prawa te obowiązują tylko w zakresie przewidzianym w federalnej Ustawie ochronie danych osobowych BDSG 2018.

 

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

 

Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez dostawcę. W szczególności możesz uzyskać informacje na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym Twoje dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania danych, na temat prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawa do sprzeciwu, prawa do złożenia skargi, źródła danych, jeśli te nie zostały zebrane przez nas, a także na temat stosowania procedury zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) i ew. na temat jej szczegółów (patrz III.1).

 

 1. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

 

Masz prawo wymagać, by niezwłocznie dokonano sprostowania Twoich nieprawidłowych danych lub dokonano uzupełnienia Twoich niekompletnych danych osobowych przechowywanych u nas.

 

 1. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

 

Masz prawo zażądać usunięcia swoich przechowywanych u nas danych osobowych, chyba że przetwarzanie tych danych jest wymagane do skorzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

 

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli kwestionujesz prawidłowość tych danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz ich usunięcia, a my nie potrzebujemy już tych danych, są one jednak Tobie potrzebuje do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub wniosłeś(-aś) sprzeciw wobec przetwarzania tych danych zgodnie z art. 21 RODO.

 

 1. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

 

Masz prawo otrzymać swoje udostępnione nam dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi (art. 77 RODO / § 19 BDSG)

 

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W tym celu możesz zwrócić się do organu nadzorczego właściwego miejscowo dla Twojego stałego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

 

Organem nadzorczym właściwym miejscowo dla naszej siedziby głównej jest:

 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen

Kavalleriestraße 2 - 4

40213 Düsseldorf

Faks: 0211 38424-999.

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

https://www.ldi.nrw.de

 

 1. Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)

 

Masz prawo wycofać udzieloną nam uprzednio zgodę w każdej chwili bez podawania przyczyn. Będzie to skutkować tym, że w przyszłości nie będziemy przetwarzać danych, które przetwarzaliśmy na podstawie tej zgody, a Twoje dane zostaną niezwłocznie usunięte, pod warunkiem że nie obowiązują okresy przechowywania uniemożliwiające ich usunięcie.

 

 1. Prawo do sprzeciwu (art. 7 ust. 3 RODO)

 

W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów w myśl art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu powody wynikające z Twojej szczególnej sytuacji. Jako osoba, której dane dotyczą, możesz w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów związanych z marketingiem bezpośrednim; dotyczy to także profilowania, jeśli ma związek z tego rodzaju marketingiem bezpośrednim.

 

Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres hello@office-people.com

 

 

Pliki cookie

Tutaj możesz dokonać zmian w zakresie plików cookie

 

Ustawienia w zakresie ochrony danych

 

Tutaj znajdziesz listę wszystkich stosowanych plików cookie. Możesz wyrazić zgodę dla wszystkich kategorii lub wyświetlić dalsze informacje i wybrać tylko konkretne pliki cookie. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

 

Dane statystyczne

↑ 1 Aplikacja

 

Talention Analytics

Cel: Dane statystyczne

 

Używamy Talention Analytics, aby analizować sposób korzystania z tej strony internetowej i regularnie polepszać jej funkcje. Uzyskane dane statystyczne pozwalają polepszyć ofertę i sprawić, by była ona jeszcze ciekawsza dla użytkownika.

 

Nazwa

Cel

Okres ważności

tmss

Zanonimizowany identyfikator sesji pozwalający ustalić liczbę odwiedzin / rozróżnić powracających użytkowników od nowych użytkowników.

1 godzina

tmsu

Zanonimizowany identyfikator odwiedzającego pozwalający odróżnić od siebie odwiedzających.

1 rok, aktualizuje się po każdym otwarciu strony

tmsx

Zanotowanie strony wejściowej sesji i odsyłacza HTTP do analizy skuteczności działań reklamowych i kanałów.

1 rok

 

Niezbędne (zawsze wymagane)

↑ 1 Aplikacja

 

klaro

(zawsze wymagane)

Cel: Niezbędne

 

Przechowywanie informacji o tym, czy wyświetlono baner z informacją o plikach cookie i czy udzielono zgody.

 

Nazwa

Cel

Okres ważności

tms-cookie-consent

Przechowuje zgodę na stosowanie plików cookie

1 rok