Jogi nyilatkozat

office people Personalmanagement GmbH

Königsstraße 60
48143 Münster
Deutschland

Telefon +49 (0) 251 / 135342-0
Telefax +49 (0) 251 / 135342-10
E-mail muenster@office-people.de
Weboldal www.office-people.de

Meghatalmazott képviselő
Mahmut Akköse (ügyvezető igazgató)

A tartalomért felelős
Mahmut Akköse (ügyvezető igazgató)

Cégjegyzékszám:
HR B 10374

Illetékes bíróság
Amtsgericht Münster

Koncepció és megvalósítás

alkima GmbH
Colmarer Str. 12
65203 Wiesbaden
www.alkima.de

Finanzamt Münster

Adószám: 5337 / 5916 / 0744
Közösségi adószám: DE 235963513

Felügyeleti hatóság

Agentur für Arbeit Düsseldorf
Auslagerung RD NRW
Josef-Gockeln-Str. 7
40474 Düsseldorf

Felelősségkizárás

 1. Az online kínálat tartalma

  A szerző nem vállal felelősséget a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A megadott információk felhasználása vagy nem felhasználása, illetve a helytelen vagy hiányos információk felhasználása által okozott vagyoni vagy nem vagyoni károkkal kapcsolatos felelősségre vonási igények alapvetően kizártak a szerzővel szemben, amennyiben a szerzővel szemben nem róható fel bizonyíthatóan szándékos vagy súlyosan gondatlan hiba.

  Minden kínálat változhat és nem kötelező érvényű. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy az online kínálat részeit, oldalait vagy egészét előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje, illetve a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse.

 2. Hivatkozások és linkek

  A szerző felelősségi tartományán kívül eső külső honlapokra történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások („hiperhivatkozások”) esetében a felelősségi kötelezettség csak akkor lépne hatályba, ha a szerzőnek tudomása van a tartalmakról, és technikailag lehetséges lenne számára és elvárható lenne tőle a felhasználás megakadályozása jogellenes tartalmak esetén.

  A szerző ezúton kifejezetten kijelenti, hogy a hivatkozások létrehozásának időpontjában a hivatkozott oldalakon nem volt felismerhető illegális tartalom. A szerzőnek nincs hatása a hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására, tartalmaira vagy szerzői viszonyaira. A szerző ezért ezúton kifejezetten elhatárolódik minden olyan hivatkozott oldal tartalmától, amelyeket a hivatkozás létrehozását követően módosítottak. Ez a megállapítás a szerző saját weboldalán elhelyezett linkekre és hivatkozásokra, valamint a vendégkönyvekben, vitafórumokon, linkkönyvtárakban, levelezőlistákon és a szerző által létrehozott minden olyan adatbázisban található harmadik féltől származó bejegyzésre egyaránt érvényes, melynek tartalmához külső írásos hozzáférés lehetséges. Az illegális, helytelen vagy hiányos tartalmakért, és különösen az ilyen információk használatából vagy használatának mellőzéséből eredő károkért kizárólag annak az oldalnak az üzemeltetője felelős, amelyre a hivatkozás történik, és nem az a személy, aki csupán hivatkozik az adott megjelenítésre a hivatkozások segítségével.

 3. Szerzői és védjegyjog

  A szerző törekszik arra, hogy a közzétett tartalmakban felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videók és szövegek szerzői jogait tiszteletben tartsa, saját maga által létrehozott grafikákat, hangdokumentumokat, videókat és szövegeket, illetve jogdíjmentes grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket használjon.

  A webesoldalon megnevezett és adott esetben harmadik fél által védett minden márkanév és védjegy korlátozás nélkül az érvényben lévő védjegyjogi rendelkezések és az adott bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogának hatálya alá tartozik. A védjegyek puszta említése nem jelenti azt, hogy azok nem állnak harmadik személyek jogi védelme alatt!

  A közzétett, szerző által létrehozott objektumok szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjét illeti meg. A szerző beleegyezése nélkül tilos a diagramok, hangdokumentumok, videók vagy szövegek más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban történő sokszorosítása vagy felhasználása.

 4. Adatvédelem

  Amennyiben az online kínálaton belül lehetőség nyílik személyes vagy üzleti adatok (e-mail-címek, nevek, levelezési címek) megadására, akkor az adatok megadása önkéntes módon történik. Az összes felkínált szolgáltatás igénybevétele és kifizetése – amennyiben ez műszakilag lehetséges és elvárható – személyes adatok megadása nélkül, illetve anonimizált adatok vagy álnév megadásával engedélyezett. Nem megengedett az impresszumban vagy hasonló információkban közzétett kapcsolattartási adatok, mint például levelezési címek, telefon- és faxszámok, valamint e-mail-címek harmadik fél általi felhasználása nem kifejezetten kért információk küldése céljából. Kifejezetten fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy e tilalom megszegése esetén jogi lépéseket tegyünk az úgynevezett levélszemét küldőivel szemben.

 5. A jelen felelősségkizárás jogi érvényessége

  Ez a felelősségkizárás annak az online kínálat részének tekintendő, amelyről erre az oldalra irányították. Amennyiben a jelen szöveg egyes részei vagy bizonyos megfogalmazásai nem felelnének meg teljesen vagy többé az érvényes jogi helyzetnek, akkor a többi rész tartalmát vagy érvényességét ez a tény nem befolyásolja.