Pravna obavijest

office people Personalmanagement GmbH

Königsstraße 60
48143 Münster
Njemačka

Telefon +49 (0) 251 / 135342-0
Telefaks +49 (0) 251 / 135342-10
E-mail muenster@office-people.de
Mrežna stranica www.office-people.de

Ovlašteni predstavnik
Mahmut Akköse (CEO)

Za sadržaj odgovara
Mahmut Akköse (CEO)

Trgovački registar
HR B 10374

Nadležan sud
Općinski sud Münster

Koncept i realizacija

alkima GmbH
Colmarer Str. 12
65203 Wiesbaden
www.alkima.de

Porezna uprava Münster

Porezni br. 5337 / 5916 / 0744
PDV ID br. DE 235963513

Nadzorno tijelo

Agencija za zapošljavanje Düsseldorf
Izdvojeni ured Regionalna direkcija Sjeverna Rajna-Vestfalija
Josef-Gockeln-Str. 7
40474 Düsseldorf

Izjava o odricanju od odgovornosti

 1. Sadržaj internetske ponude

  Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za aktualnost, točnost, cjelovitost ili kvalitetu informacija stavljenih na raspolaganje. Potraživanja na temelju odgovornosti protiv autora koja se odnose na materijalnu ili nematerijalnu štetu prouzročenu korištenjem ili nekorištenjem prikazanih informacija ili korištenjem netočnih ili nepotpunih informacija načelno su isključena, osim ako se može dokazati da je autor postupao s namjerom ili iz krajnjeg nemara.

  Sve ponude su neobvezujuće. Autor izričito zadržava pravo izmjene, dopune ili brisanja dijelova stranica ili cijele ponude bez prethodne najave ili privremenog ili trajnog prekida objavljivanja.

 2. Upućivanja i poveznice

  U slučaju izravnih ili neizravnih upućivanja na vanjske mrežne stranice („hiperveze“), koje su izvan područja odgovornosti autora, odgovornost bi nastupila samo ako je autor bio upoznat sa sadržajem te je bilo tehnički moguće i razumno spriječiti korištenje u slučaju nezakonitih sadržaja.

  Autor ovime izričito izjavljuje da na povezanim stranicama u trenutku kreiranja poveznice nije bilo vidljivog nezakonitog sadržaja. Autor nema nikakvog utjecaja na trenutačni i budući dizajn, sadržaj ili autorstvo povezanih stranica. Stoga se ovime izričito ograđuje od svih sadržaja na svim povezanim stranicama koji su promijenjeni nakon stvaranja poveznice. Ovo se utvrđenje odnosi na sve poveznice i upućivanja postavljena unutar naše vlastite mrežne stranice, kao i na unose trećih strana u knjigama gostiju, forumima za raspravu, direktorijima poveznica, popisima za slanje e-pošte i svim drugim oblicima baza podataka koje je postavio autor, a za čiji sadržaj postoji ovlast pristupa i promjene podataka izvana. Za nezakonite, netočne ili nepotpune sadržaje, a posebno za štetu nastalu korištenjem ili nekorištenjem takvih informacija, odgovoran je isključivo pružatelj stranice na koju se upućuje, a ne osoba koja samo upućuje na dotičnu objavu putem poveznica.

 3. Zakon o autorskim pravima i zaštitnim znakovima

  Autor u svim publikacijama nastoji poštovati​ autorska prava grafika, tonskih dokumenata, videosekvenci i tekstova korištenih u svim publikacijama, koristiti grafike, tonske dokumente, videosekvence i tekstove koje je sam izradio ili koristiti grafike, tonske dokumente, videosekvence i tekstove za koje ne postoji potreba za licencom.

  Sve robne marke i zaštitni znakovi spomenuti na mrežnoj stranici i eventualno zaštićeni od trećih strana podliježu bez ograničenja odredbama važećeg zakona o zaštitnim znakovima i pravima vlasništva odgovarajućeg registriranog vlasnika. Zaključak da žigovi nisu zaštićeni pravima trećih ne treba izvoditi samo na temelju pukog spominjanja!

  Autorsko pravo za objavljene objekte koje je izradio sam autor ostaje isključivo kod autora stranica. Umnožavanje ili korištenje takvih grafika, tonskih dokumenata, videosekvenci i tekstova u drugim elektroničkim ili tiskanim publikacijama nije dopušteno bez izričitog pristanka autora.

 4. Zaštita podataka

  Ako u okviru internetske ponude postoji prilika za unos osobnih ili poslovnih podataka (adrese e-pošte, ime, adrese), unos tih podataka odvija se na dobrovoljnoj osnovi. Korištenje i plaćanje svih ponuđenih usluga je – koliko je tehnički moguće i razumno – dopušteno bez davanja takvih podataka ili davanjem anonimnih podataka ili pseudonima. Korištenje kontaktnih podataka objavljenih u impresumu ili usporedivih informacija, kao što su poštanske adrese, brojevi telefona i telefaksa te adrese e-pošte trećih strana za slanje informacija koje nisu izričito tražene, nije dopušteno. Izričito zadržavamo pravo poduzimanja pravnih radnji protiv pošiljatelja takozvane neželjene pošte u slučaju kršenja ove zabrane.

 5. Pravna valjanost ovog odricanja od odgovornosti

  Ovo odricanje od odgovornosti treba smatrati dijelom internetske ponude s koje se upućuje na ovu stranicu. Ako dijelovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta ne odgovaraju, više ne odgovaraju ili ne odgovaraju u potpunosti važećoj pravnoj situaciji, ostali dijelovi dokumenta ostaju nepromijenjeni u svom sadržaju i valjanosti.