Aviz juridic

office people Personalmanagement GmbH

Königsstraße 60
48143 Münster
Germania

Telefon +49 (0) 251 / 135342-0
Fax +49 (0) 251 / 135342-10
E-mail muenster@office-people.de
Site web www.office-people.de

Reprezentant autorizat
Mahmut Akköse (CEO)

Responsabil pentru conținut
Mahmut Akköse (CEO)

Registrul Comerțului
HR B 10374

Instanța responsabilă
Tribunalul Münster

Concept și realizare

alkima GmbH
Colmarer Str. 12
65203 Wiesbaden
www.alkima.de

Administrația financiară Münster

StNr. 5337 / 5916 / 0744
CUI DE 235963513

Autoritatea de supraveghere

Agenția pentru muncă Düsseldorf
Auslagerung RD NRW
Josef-Gockeln-Str. 7
40474 Düsseldorf

Disclaimer

 1. Conținutul ofertei online

  Autorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru actualitatea, corectitudinea, caracterul complet sau calitatea informațiilor furnizate. Pretențiile de răspundere împotriva autorului referitoare la daune materiale sau imateriale cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau de utilizarea informațiilor incorecte sau incomplete sunt excluse în principiu, cu condiția să nu existe o culpă demonstrabilă a unei neglijențe intenționate sau grave din partea autorului.

  Ofertele nu sunt obligatorii. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, completa sau șterge părți din pagini sau întreaga ofertă fără notificare prealabilă sau de a întrerupe temporar sau definitiv publicarea.

 2. Referințe și link-uri

  În cazul referințelor directe sau indirecte la site-uri web externe („hyperlink-uri”) care se află în afara domeniului de responsabilitate a autorului, răspunderea ar intra în vigoare numai dacă autorul cunoștea conținutul și este posibil din punct de vedere tehnic și ar fi rezonabil pentru a preveni utilizarea în cazul conținutului ilegal.

  Prin prezenta autorul declară în mod expres că nu a fost sesizat niciun conținut ilegal pe paginile conectate în momentul în care a fost creat link-ul. Autorul nu are nicio influență asupra designului actual și viitor, asupra conținutului sau asupra autorului paginilor conectate (linked pages). Prin urmare, el se distanțează în mod expres de tot conținutul de pe toate paginile conectate care au fost modificate după crearea link-ului. Această declarație se aplică tuturor legăturilor și referințelor stabilite în propriul nostru site web, precum și înregistrărilor terților din cărțile de oaspeți, forumurile de discuții, directoarele de link-uri, listele de corespondență și toate celelalte forme de baze de date create de autor, al căror conținut poate fi accesat extern. Furnizorul paginii la care s-a făcut referire este singurul răspunzător pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și în special pentru daunele rezultate din utilizarea sau neutilizarea informațiilor prezentate în acest mod, nu persoana care prin linkuri se referă doar la publicația respectivă.

 3. Legea drepturilor de autor și a mărcilor comerciale

  Autorul se străduiește să respecte drepturile de autor asupra graficelor, fișierelor sonore, secvențelor video și textelor utilizate în toate publicațiile, să folosească grafice, documente sonore, secvențe video și texte pe care le-a creat el însuși sau să folosească grafică, sunet fără licență, documente, secvențe video și texte.

  Toate mărcile și brandurile comerciale menționate pe site și eventual protejate de terți sunt supuse fără restricții prevederilor legii aplicabile privind mărcile comerciale și drepturilor de proprietate ale proprietarului înregistrat respectiv. Concluzia că mărcile comerciale nu sunt protejate de drepturile terților nu trebuie trasă doar pe baza unei simple mențiuni!

  Dreptul de autor pentru obiectele publicate, create de autor însuși, rămâne exclusiv autorului paginilor. Dublarea sau utilizarea unor astfel de grafice, documente sonore, secvențe video și texte în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără acordul expres al autorului.

 4. Politica de confidențialitate

  Dacă se oferă posibilitatea introducerii datelor personale sau de afaceri (adrese de e-mail, nume, adrese), dezvăluirea acestor date are loc în mod expres voluntar. Utilizarea și plata tuturor serviciilor oferite este – în măsura posibilului și rezonabil din punct de vedere tehnic – permisă fără furnizarea unor astfel de date sau prin furnizarea de date anonime sau a unui pseudonim. Utilizarea datelor de contact publicate în caseta tehnică sau a informațiilor comparabile precum adrese poștale, numere de telefon și de fax și adrese de e-mail de către terți pentru a trimite informații care nu au fost solicitate în mod expres nu este permisă. Ne rezervăm în mod expres dreptul de a întreprinde acțiuni legale împotriva expeditorilor așa-numitelor e-mail-uri spam în cazul încălcării acestei interdicții.

 5. Valabilitatea legală a acestei clauze de declinare a răspunderii

  Această declinare a răspunderii trebuie să fie considerată ca parte a site-ului web de pe care s-a făcut referire la această pagină. În cazul în care părți sau formulări individuale ale acestui text nu mai corespund sau nu corespund complet situației legale aplicabile, părțile rămase ale documentului rămân neafectate în conținutul și valabilitatea lor.